تصویر برگزیده

پس از پنج سال فعالیت پژوهشی

فرهنگ سوگ شیعی در مراحل پایانی نشر

آرتنا: این کتاب یک پروژه فرهنگنامه‌نویسی در حوزه مناسک عزاداری است که از سال 89 آغاز و تا به امروز ادامه دارد و هم اکنون مراحل پایانی داوری مقالات را طی می‌کند.

zoom
فرهنگ سوگ شیعی در مراحل پایانی نشر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،محسن مظاهری نویسنده، در خصوص آخرین فعالیت خود گفت: در حال حاضر با گروهی از پژوهشگران و نویسندگان کتاب «فرهنگ سوگ شیعی» همکاری می‌کنم که ویراستاری این کتاب به عهده من است.

 
وی افزود: کتاب «فرهنگ سوگ شیعی» ‌در واقع به مجموع مفاهیم آیین‌های سوگواری عاشورا پرداخته است.
 
وی اظهار داشت: این کتاب یک پروژه فرهنگنامه‌نویسی در حوزه مناسک عزاداری است که از سال 89 آغاز و تا به امروز ادامه دارد و هم اکنون مراحل پایانی داوری مقالات را طی می‌کند.
 
مظاهری خاطرنشان کرد: حدود چهل نفر از پژوهشگران و نویسندگان از اعضای این مجموعه بوده‌اند و من نیز بیشترین تمرکز و دقتم را برای ویراستاری این اثر گذاشته و به همین دلیل به کار دیگری مشغول نیستم.
 
وی افزود: ویرایش اول «فرهنگ سوگ شیعی» سیصد مدخل دانشنامه‌ای داشته است. این کتاب نهایتاً تا پایان سال 94 از سوی انتشارات خیمه منتشر خواهد شد.
 
گفتنی است؛ محسن حسام مظاهری پیش از این کتاب‌هایی را با عناوین «کافی»، «رسانه شیعه»، «مامور سیگاری» را به چاپ رسانده است.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید