تصویر برگزیده

ابراهيمي عضو هيئت انتخاب جشنواره:

جشنواره موسيقي جوان مكاني براي حضور جوانان موزيسين

آرتنا: فرصت براي حضور و ارائه كار موسيقي جوانان ما خيلي كم است و تنها جشنواره موسيقي جوان است كه چنين امكاني را براي جوانان فراهم كرده

zoom
جشنواره موسيقي جوان مكاني براي حضور جوانان موزيسين

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،محمدرضا ابراهيمي عضو هيئت انتخاب نهمين جشنواره موسيقي جوان گفت:من به همراه ديگر دوستانم در قالب هيئت انتخاب ، بازبيني دوره اول جشنواره را برعهده داشتم . خوشبختانه نوازندگان گروه سني الف و ج نسبت به رده سني ب بسيار خوب بودند. به طور كلي مي توان گفت روند خوب و قابل توجهي در بخش نوازندگي تار وجود داشت.

وي ادامه داد: فرصت براي حضور و ارائه كار موسيقي جوانان ما خيلي كم است و تنها جشنواره موسيقي جوان است كه چنين امكاني را براي جوانان فراهم كرده و سعي نموده با رعايت عدالت كارها را پيش ببرد.به نظر من با همه كم و كاستي ها بودن چنين جشنواره اي بهتر از نبودنش است .

اين نوازنده تار با اشاره به حضور نوازندگاني از شهرهاي دور در جشنواره موسيقي جوان گفت: حضور نوازندگان شهرستاني خصوصا  از شهرهاي خيلي دور كه شايد شرايط آموزش مساعدي ندارند، قابل چشمگير بود.

عضو هيئت انتخاب نهمين جشنواره موسيقي جوان در خصوص تفاوت كيفيت نوازندگي تارنوازان تهراني و شهرستاني اظهار داشت: تفاوت چنداني دراين زمينه وجود نداشت و تقريبا كيفيت نوازندگي ها نزديك به هم بود به طوري كه  بسياري از شركت كنندگان شهرستاني به مرحله نهايي رسيدند.

ابراهيمي در خاتمه خاطر نشان كرد: خوشبختانه جوانان ما راه خود را پيدا كرده اند به طوري كه اگر در شهرستاني معلم خوب براي آموزش موسيقي وجود نداشته باشد براي رسيدن به هدفشان حاضرند به شهرهاي بزرگتر بيايند و مقوله ساز زدن خود را زير نظر اساتيد با تجربه ادامه دهند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید