تصویر برگزیده

رضا شفیعیان:

آینده موسیقی کشور در دست استعدادهای نوجوان و جوان امروز است

آرتنا: شرکت کنندگان در بخش سنتورنوازی نهمین جشنواره موسیقی جوان قطعا استعدادی داشته اند که تا به اینجا رسیده اند و باید به این استعدادها توجه ویژه داشت تا آینده بهتری در زمینه موسیقی داشته باشیم.

zoom
آینده موسیقی کشور در دست استعدادهای نوجوان و جوان امروز است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،رضا شفیعیان عضو هیئت داوران نهمین جشنواره موسیقی جوان در بخش ساز سنتور گفت: شرکت کنندگان در هر سه رده سنی کارشان را خوب ارائه دادند اما چون ساز سنتور ساز مشکلی است و زمان زیادی لازم است تا یک نفر در آن به سطح مطلوبی برسد باید با دید مثبت و حمایتگرانه به اجراهای این نوجوان ها و جوان ها نگاه کرد.

این سنتور نواز ادامه داد: روی هم رفته گروه سنی«الف(سن 10 تا 14 سال)» ترکیبی از نوازندگان خوب و ضعیف داشتند که در کل راضی کننده بود. گروه سنی«ب(15 تا 19 سال)» بسته به سابقشان همین وضعیت را داشتند و گروه سنی«ج(20 تا 24 سال)»هم تقریبا با تجربه تر بودند و پیشرفت بیشترشان مستلزم این است که بیشتر کار کنند تا برای برنامه های بعدی بهتر شوند.

وی همچنین ادامه داد: به طور کلی برگزاری جشنواره موسیقی جوان به صورت رقابتی باعث می شود تا نسل جوان بیشتر به دنبال پیشرفت و حرکت رو به جلو باشند تا خودشان را نسبت به سایر رقبا بهتر نشان دهند و این امیدواری وجود دارد که به مرور بهتر از اینها بشوند.

رضا شفیعیان ادامه داد: ساز سنتور سازی دلنشین است و تا به حال نیز نوازندگان این ساز بیشتر از سایر سازها بوده اند اما ساز مشکلی است و تداوم و ادامه دادنش برای هر کسی ممکن است میسر نباشد و به ندرت ممکن است کسی به مراحل بالاتر دست پیدا کنند. اما با این حال و با توجه به پتانسیلی که در جشنواره موسیقی جوان دیدم آینده خوبی را در زمینه ساز سنتور می بینم.   

این عضو هیئت داوران نهمین جشنواره موسیقی جوان در بخش ساز سنتور گفت: این شرکت کنندگان قطعا استعدادی داشته اند که تا به اینجا رسیده اند و باید به این استعدادها توجه ویژه داشت تا آینده بهتری در زمینه موسیقی داشته باشیم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید