ماه رمضان
تصویر برگزیده

حوالی ساعت23؛

بررسی انتقاد مردم به خودروسازان در برنامه «پایش»

آرتنا: در برنامه امشب پایش با حضور کارشناسان صنعت خودرو، علل انتقاد مردم به خودروسازان ریشه یابی و وضعیت خودروی ملی نقد و بررسی می شود.

zoom
بررسی انتقاد مردم به خودروسازان در برنامه  «پایش»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،علی اکبر صالحی، مرتضی قرایی، آنوش رهام و مرتضی شفیعی از کارشناس صنعت خودرو مهمانان حضوری برنامه امشب 15 شهریور پایش هستند تا در خصوص انتقادهای مردم از خودرو سازان بویژه نمایندگی های آنها و همچنین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشتری مدار کردن خودروسازان با بینندگان گفتگو می کنند. در بخش دوم برنامه هم فاطمه ذاکریان از کارآفرینان ملی در بخش صنایع دستی حضور خواهد داشت. همچنین در سوال نظر سنجی برنامه پایش آمده است: درصورتی که مردم خودروهای نوی داخلی نخرند، احتمال وقوع کدام گزینه در بازار خودرو بیشتر می شود؟  1- کاهش قیمت خودروهای داخلی      2- افزایش فروش خودروهای چینی

برنامه پایش به تهیه کنندگی علی ملکی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک است که یک شنبه ها حوالی ساعت23  از این شبکه پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید