خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

عاشیق ایمران حیدری :

جشنواره جوان بین نوازندگان سازهای نواحی ایجاد انگیزه می کند

آرتنا: اضافه شدن بخش نواحی به جشنواره موسیقی جوان تاثیر خیلی مثبتی بر روند نوازندگی نسل جوان خواهد داشت و باعث ایجاد انگیزه بین نوازندگان سازهای مقامی می شود .

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،عاشیق ایمران حیدری داور بخش موسیقی نواحی در بخش ساز قوپوز در خصوص اجراهای نوازندگان این بخش گفت: اجراها خوب ولی تعداد شرکت کنندگان کم بود که به نظرم اگر رقابت فشرده تر باشد بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد قابل توجه نوازندگان قوپوز در کشور افزود: تا آنجا که من اطلاع دارم تعداد این نوازندگان اندک نیست در واقع  در این سطح نوازندگانی که در این جشنواره شرکت کردند در منطقه آذربایجان زیاد هستند اما اطلاع رسانی زیادی نشده و قطعا مطلع نبودند ولی به طور کلی همین تعداد نیز از نظر کیفیت اجرایی در سطح خوبی بودند و می توانم بگوییم این نسل خیلی بهتر از دوران جوانی ما ساز می زنند.

حیدری با اشاره به اینکه نوازندگان جوان قوپوز در مرحله تقلید از استاد هستند، بیان داشت:  شخصیت هنری این نوازندگان هنوز به صورت کامل شکل نگرفته بر این اساس قضاوت درباره آنها مشکل است .

وی افزود: این نوازندگان  سن کمی دارند و طبیعتا به مرور زمان از مرحله تقلید عبور می کنند و برای خود دارای سبک و نظری می شوند و به یک شخصیت هنری دیگری می رسند.

این داور بخش موسیقی نواحی نهمین جشنواره موسیقی جوان در بخش ساز قوپوز در خاتمه در خصوص اضافه شدن بخش نواحی به جشنواره موسیقی جوان گفت:این اتفاق تاثیر خیلی مثبتی خواهد داشت و باعث ایجاد انگیزه بین نوازندگان سازهای مقامی می شود  به نظر من این قبیل جشنواره ها که بر روی موسیقی نواحی تمرکز می کنند مطمئنا باعث پیشرفت کیفی و کمی نوازندگان می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید