تصویر برگزیده

24 شهریور رونمایی می شود:

پوستر جشنواره بین المللی تئاتر

آرتنا: مدیراجرایی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان از برگزاری مراسم رونمایی پوستر جشنواره در جمع کودکان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مجید فروتن گفت:هماهنگی های لازم برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره انجام شده و قرار است پوستر جشنواره روز سه شنبه 24 شهریور با حضور کودکان تحت پوشش بهزیستی رونمایی شود.

مدیر اجرایی جشنواره در جلسه ستادی ، با بیان اینکه430 اثر به دبیر خانه دائمی جشنواره ارسال شده خاطرنشان کرد: 192 مورد از این آثار مربوط به بخش خیابانی و خردسال است کهاز این تعداد 9 اثر برای حضور در بخش خیابانی انتخاب شدند.
وی بیان کرد:در بخش خردسال نیز پنج گروه نمایش خود را به روی صحنه خواهند برد.
فروتن اضافه کرد:در بخش مسابقه کودک نیز 77 اثر،در بخش نوجوان 55 اثر و در بخش نمایش نامه نویسی نیز 75 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده اند.
مدیر اجراییبیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان تصریح کرد:در بخش دانش آموزی نیز سه اثر برای حضور در این جشنواره انتخاب شده است که در سه روز اول جشنواره درکانون مهدیه به روی صحنه خواهند رفت.
وی بیان کرد:از ویژگی های بارز این دوره از جشنواره حضور هنرمندان همدانی در بخش داوری و بازبینی آثار است.
بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 9 تا 14 شهریور ماه با دبیری شهرام کرمی در همدان برگزار می شود.مجید فروتن گفت:هماهنگی های لازم برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره انجام شده و قرار است پوستر جشنواره روز سه شنبه 24 شهریور با حضور کودکان تحت پوشش بهزیستی رونمایی شود.
مدیر اجرایی جشنواره در جلسه ستادی ، با بیان اینکه430 اثر به دبیر خانه دائمی جشنواره ارسال شده خاطرنشان کرد: 192 مورد از این آثار مربوط به بخش خیابانی و خردسال است کهاز این تعداد 9 اثر برای حضور در بخش خیابانی انتخاب شدند.
وی بیان کرد:در بخش خردسال نیز پنج گروه نمایش خود را به روی صحنه خواهند برد.
فروتن اضافه کرد:در بخش مسابقه کودک نیز 77 اثر،در بخش نوجوان 55 اثر و در بخش نمایش نامه نویسی نیز 75 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده اند.
مدیر اجراییبیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان تصریح کرد:در بخش دانش آموزی نیز سه اثر برای حضور در این جشنواره انتخاب شده است که در سه روز اول جشنواره درکانون مهدیه به روی صحنه خواهند رفت.
وی بیان کرد:از ویژگی های بارز این دوره از جشنواره حضور هنرمندان همدانی در بخش داوری و بازبینی آثار است.
بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 9 تا 14 شهریور ماه با دبیری شهرام کرمی در همدان برگزار می شود.

 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید