ماه رمضان
تصویر برگزیده

به مناسبت چهارمین جشنواره تئاتر شهر:

چاپ سه عنوان کتاب

آرتنا: دبیرخانه چهارمین جشنواره تئاتر شهر دو مجموعه نمایشنامه و یک کتاب پژوهشی را همزمان با برپایی جشنواره چاپ و منتشر کرد.

zoom
چاپ سه عنوان کتاب

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مجموعه نمایشنامه های "سردار مهر و ماه" ، "سنگ بیداری " و کتاب "تئاتر شورایی(تئاتر و شهروندی)" را چاپ و منتشر کرد.

مجموعه نمایشنامه "سردار مهر و ماه" شامل سه نمایشنامه به قلم محمدرضا کوهستانی است که با موضوع مذهبی نوشته شده اند. نمایشنامه های "خواهرانه به وقت خیزران" ، "بانوی آب و آینه" و "سردار مهر ماه" که پیش از این روی صحنه رفته اند برای اولین بار توسط دبیرخانه جشنواره تئاتر شهر و بخش تئاتر باران جشنواره چاپ شده است.

دیگر مجموعه نمایشنامه های چاپ شده به بخش کودک و نوجوان اختصاص دارد. نمایشنامه های "سنگ بیداری" ، " این دشمن آشکار" و "لحظه تصمیم" نوشته مجتبی مهدی که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده اند در این مجموعه ارائه شده است.

ویژگی مهم این سه نمایشنامه امکان اجرای آن توسط گروه های نوجوان و دانش آموزی در مدارس است.کتاب "تئاتر شورایی(تئاتر و شهروندی) " نیز که به کوشش علی ظفر قهرمانی نوشته شده شامل گنجینه ارزشمندی از فعالیت ها ، تجربیات، تمرینات و مقالاتی است که دستمایه مناسبی برای معرفی، آموزش و گسترش تئاتر متکی بر مشارکت مردمی است.

چهارمین جشنواره تئاتر شهر از 26 شهریور تا 2 مهر ماه در14 سالن تئاتر تهران برگزار می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید