خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

فرح بخش:

کل سینمای ایران «هنر و تجربه» شده است

آرتنا: تا آنجا که می دانم گروه «هنر و تجربه» را به خود ایوبی نیز تحمیل کردند، .

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،محمدحسین فرح بخش در ابتدای سخنان خود بیان داشت: نمی توان گفت نظر آقای ایوبی نظر بیهوده ای است، اما گویا دوستان چیزی را فراموش کرده اند، کل سینمای ایران هنر و تجربه شده است. سینما در دنیا مفهوم و معنای دیگری دارد؛ یعنی بحث صنعت و هنر. سینمای ملی معنا دارد، یعنی سینمای تمام نمای جامعه.

وی افزود: تا آنجا که می دانم گروه «هنر و تجربه» را به خود ایوبی نیز تحمیل کردند، یعنی فکر می کنم باطنا خودشان قبول نداشته باشند. گروه هنر و تجربه نتیجه گیری خوبی نداشته است.

۱۵:۳۱ ::: ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> سینما -

منبع خبر : رادیو گفتگو

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید