تصویر برگزیده

هنوز:

میزبان بهروزغریب پورمی شود

آرتنا: کتاب‌فروشی نشر«هنوز» درهفتمین شب خود میزبان بهروزغریب پورمی شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،کتاب‌فروشی نشر«هنوز» درهفتمین شب خود میزبان بهروزغریب پورمی شود؛ دراین نشست که ساعت 19 روز24 شهریور برگزارمی شود،غریب پوردرباب تیاترایران سخن خواهد گفت.

کتاب فروشی هنوزکه هرسه شنبه میزبان یکی ازچهره های فرهنگی وهنری کشوراست، درهفتمین نشست خود میزبان بهروزغریب پوراست واودراین نشست درباره تیاترایران سخن خواهد گفت.بهروزغریب پور132۹ نویسنده، کارگردان تئاتروسینما واستاد نمایش عروسکی نویسنده ونمایشنامه های اپرایی است.

غریب پورکارشناس نمایش ازدانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛1353 است وتحصیلات ناتمام درآکادمی هنرهای دراماتیک رم silvio Damico دررشته کارگردانی دارد که به دلیل پیروزی انقلاب چون دلش می خواست سهمی دردوران سازندگی کشورش داشته باشد به ایران بازگشت.

اودرکارنامه کاری خود کارگردانی و بازی درنمایش های؛ آرش کمانگیر،‌زاویه، مستاجر، افسانه ترس، ‌پهلوان اکبر‌می‌میرد، شنل هزارقصه،اسکارباتک،کوراوغلی چنلی بئل،سارازدرخت پرید،آینه‌ی پریشان،تف، ‌سفرسبزدرسبز،هفت خان رستم،2342 روز بد،ایکارو،قصه تلخ طلا و... را دارد.

اوهمچنین موسس نخستین تماشاخانه کودک و نوجوان با نمایش کوراوغلی چنلی بئل است.تبدیل پادگان ایرانشهر به خانه هنرمندان ایران و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران وتبدیل کشتارگاه تهران به فرهنگسرای بهمن، تبدیل خانه عزت الله انتظامی به موزه تئاترازجمله خدمات او به شمار می رود.

این نشست ساعت 19 روزسه شنبه 24 شهریورماه در کتاب فروشی هنوز برپا می شود.کتاب فروشی «هنوز» درخیابان کریمخان، بین ایرانشهروماهشهر، پلاک ۱۳۴ قراردارد. کتاب فروشی هنوزهمه روزه تا ساعت 11شب میزبان مخاطبانش است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید