تصویر برگزیده

رسانه ملي

فصلي نو براي مخاطبان كوچك‌سال

آرتنا: مدير شبكه كودك و نوجوان از ارتقاي پخش كانال خردسال پويا و پخش آزمايشي كانال كودك هم‌زمان با آغاز فصل پاييز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،محمد سرشار، مدير شبكه كودك و نوجوان، در نشستي با اصحاب رسانه با تشريح ضرورت‌هاي برنامه‌سازي براي مخاطبان كوچك‌سال و پژوهش‌هاي اين شبكه از آغاز راه‌اندازي تاكنون، از راهبردهاي اين شبكه براي توليد و پخش برنامه در فصل پاييز سخن گفت.

سرشار با بيان اينكه اكنون جمعيت زير 18 سال كشور حدود 18 ميليون نفراست و در سال 1404 به 28 ميليون مي‌رسد، گفت: علاوه بر اين جمعيت معتنابهي از گويشوران فارسي در حوزه تمدن ايران هستند كه از طريق پخش ماهواره‌اي، يا پخش اينترنتي بيننده تلويزيون ايران هستند و برنامه هاي كودك را پي مي گيرند.

وي با تأكيد بر اينكه حركت انقلاب اسلامي به سمت تمدن‌سازي نوين اسلامي، ضرورت سرمايه‎گذاري در آينده انقلاب را بيشتر كرده است، گفت: مطمئن‌ترين راه براي جبران عقب افتادگي و انحراف‌هاي چند قرن گذشته سرمايه گذاري در آماده سازي فرزندانمان براي برعهده گرفتن اين مسئوليت خطير تاريخي است.

مدير شبكه كودك و نوجوان با بيان پژوهش‌هاي اين شبكه كه در قالب ترجمه منابع، مطالعات تطبيقي، مصاحبه‌هاي عميق در اين شبكه به انجام رسيده است، گفت: پژوهش‌ درباره حدود 140 شبكه تلويزيوني كودك در جهان در زمينه مخاطب، جدول پخش، قالب‌هاي برنامه‌سازي و محتوا، تصوير روشني از تجربه جهاني براي ما در اين زمينه ايجاد كرد. وي پايش محيطي تجربه سه ساله كانال پويا و شناسايي قوت‌ها و ضعف‌هاي آن را يكي ديگر از پژوه‍ش‌هاي كليدي براي راه‌اندازي اين شبكه برشمرد و از كاربردي سازي مطالعات در زمينه‌نظريه‌هاي تربيتي كه به تدوين «منظومه صيرورت كودك تراز» منجر مي شود و ضامن رويكرد تربيت محور شبكه است، خبر داد.

سرشار از رويكرد برنامه‌هاي فصل پاييز اين شبكه و ارائه آن‌ها  در دو محور سخن گفت و اعلام كرد: در اين فصل، كانال تلويزيوني پويا ارتقا مي‌يابد و پخش آزمايشي كانال تلويزيوني كودك آغاز مي‌شود.

وي با بيان اينكه از ابتداي مهر امسال پخش برنامه‌هاي شبكه تلويزيوني كودك و نوجوان براي مخاطب خردسال آغاز مي‌شود، گفت: كانال خردسال شبكه كودك و نوجوان با نام‌نماي "پويا" فعاليت مي‌كند و با افزايش برنامه‌هاي جديد از 5درصد به 20 درصد و افزايش پخش برنامه‌هاي ايراني از 20 درصد به 50 درصد از ساعت 8 تا 14 براي مخاطب خردسال روي آنتن مي‌رود.

سرشار نظارت دقيق تربيتي بر محتواي برنامه‌ها و متناسب سازي آن‌ها با الگوي رشد در اين دوره سني را از ويژگي‌هاي اين كانال برشمرد.

مدير شبكه كودك و نوجوان همچنين آغاز پخش آزمايشي كانال كودك را از آغاز فصل پاييز اعلام كرد و گفت: هم‎زمان با آغاز سال تحصيلي جديد پخش آزمايشي اين كانال با سهم 20 درصد برنامه جديد و 50 در صد برنامه ايراني از ساعت 14 تا 22 شروع مي‌شود.

وي از رونمايي نام نماي اين شبكه در پايان فصل پاييز خبر داد. سرشار نظارت دقيق تربيتي بر محتواي برنامه‌ها و متناسب سازي آن‌ها با الگوي رشد مخاطبان را از رويكردهاي اين شبكه برشمرد و اعلام كرد: شبكه تلويزيوني كودك و نوجوان مهم‌ترين دستيار رسانه‌اي خانواده‌ها در تربيت آينده‌سازان تمدن نوين اسلامي است و با ايجاد فرصت شكوفايي استعدادهاي فرزندان خانواده‌ها مي‌كوشد دستيار معتمد و خبره‌اي در اين عرصه باشد.

سرشار سپس به سوالات خبرنگاران در زمينه عملكرد اين شبكه از آغاز فعاليت تاكنون پاسخ داد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید