خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

خانه هنرمندان ایران برگزار می کند:

طراحی صنعتی و زندگی روزمره

آرتنا: دوازدهمین نشست از مجموعه نشست‌های هنر و زندگی روزمره شهری با عنوان «طراحی صنعتی و زندگی روزمره» چهارشنبه 25 شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،دوازدهمین نشست از مجموعه نشست‌های «هنر و زندگی روزمره شهری»  به  نسبت میان «طراحی صنعتی و زندگی روزمره» در شهر خواهد پرداخت. این نشست پژوهشی که با همت معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران و همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می‌شود تلاش می‌کند تا کارکردهای طراحی صنعتی در فضاهای شهری را تبیین کند. طراحی محصول فرآیندی است که برای زیست انسان ابزار می‌سازد، ابزارسازی  که ابعاد احساسی و روحی زیست بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این نشست در بخش نظریه آیدین مهدی زاده درباره «طراحی صنعتی و فرهنگ عامه » سخن خواهد گفت اینکه تا چه میزان فرهنگ عامه در طراحی صنعتی پررنگ است و دانش‌آموختگان طراحی مدارس ایران تا چه حد به زندگی روزمره و فرهنگ عامه پرداخته‌اند.

در بخش مطالعه بابک امرایی به «رویکرد و روش‌شناسی در طراحی محصول برای فضاهای شهری» خواهد پرداخت. تاکید امرایی در این بخش بر چگونگی طراحی تجهیزات شهری و مبلمان شهری است؛ چیزی که نیازمند آن است تا طراحان نیازهای کاربردی، فرهنگی و برنامه‌های شهر را به درستی بشناسند.

در بخش تجربه نیز بابک یوسف شاهی, طراح صنعتی, به «مسئولیت طراحانه در پروژه های شهری» خواهد پرداخت. جایی که طراحان صنعتی  تلاش می‌کنند تا مفاهیم و عملکردهایی نوینی را از طریق خلق محصول بیان کنند. یوسف‌شاهی در این نشست به برخی از پروژه‌های طراحی خود و تجربیات حاصل از آنها اشاره خواهد.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند چهارشنبه 25 شهریور ساعت 17 به تالار  مراجعه فرمایند.استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید