خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

محمد بیات ؛

جشنواره هاتنهافرصت دیده شدن فیلم کوتاه

آرتنا: محمد بیات برگزاری جشنواره را موثر در روند تولید آثار در آینده و فرآیند کشف استعداد دانست.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،بیات، کارگردان زنجانی نفس برگزاری چهارمین دوره جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را بسیار عالی توصیف نمود و افزود: همواره در طی برگزاری این قبیل از جشنوارها شاهد محدودیت زمانی جهت تولید آثار بوده ایم که زمینه ساز حذف برخی آثار با کیفیت از کنداکتور جشنواره خواهد بود.

محمد بیات، کارگردان انیمیشن«پایستگی» تأکید کرد: تنها فرصت دیده شدن فیلم کوتاه، جشنواره ها هستند و در غیر این صورت فیلم های تولید شده توسط هنرمندان مغفول وافع شده و به دست فراموشی سپرده می شوند.

این کارگردان زنجانی ادامه داد: برگزاری جشنواره ها به غیر از کشف و جذب استعدادها نقش موثری در روند تولید آثار خواهد داشت که شناسایی نقاط قوت و ضعف جشنواره زمینه ساز پیشرفت و توسعه برگزاری در دوره های آینده مطابق با اهداف جشنواره خواهد شد.

بیات در خصوص تحقق شعار جشنواره نیز گفت: شعار یک گام به پیش توسط مردم و مسئولین جدی گرفته نشده و مفهوم این شعار تنها با یک حرکت همگانی محقق خواهد شد و این در گرو نهادینه شدن این شعار در افکار عمومی و دست اندرکاران برگزاری جشنواره است.

با توجه به راهیابی انیمیشن این کارگردان زنجانی به مرحله داوری نهایی در  بخش تصویری جشنواره توسط داوران نقش اطلاع رسانی را مهم برشمرد و در ادامه گفت: باید به جد تلاش شود و عرضه آثار مرتبط با این موضوع نباید محدود به این جشنواره باشد و باید امکان عرضه آن در تمامی رسانه های کشور فراهم شود.

وی در خصوص همزمانی برگزاری جشنواره در چند رشته ی هنری گفت: برگزاری همزمان جشنواره امکان آشنایی هنرمندان با سایر هنرمندان را فراهم می کند که این موضوع در صورت مخاطب قرار دادن یک رشته خاص محقق نمی شود.

محمد بیات تکثیر و نشر آثار برگزیده در جشنواره را یکی از مهم ترین عوامل و مؤلفه ها برای تبلیغ آثار هنری دانست.

کارگردان انیمیشن«پایستگی» کیفیت و سطح آثار ارسالی به جشنواره را مطلوب خواند و افزود: آثار تکراری نیز در میان آثار ارسالی دیده می شود ولی در کنار آنها آثار هنری با کیفیت نیز حضور دارند .

بیات محورهای تعیین شده برای جشنواره را عامل ایجاد انگیزه  بیشتر برای هنرمندان در راستای خلق آثار جدید و خلاقانه  دانست.

وی مضامین انیمیشن «پایستگی» را اخلاقی عنوان کرد و اظهار داشت: انیمیشن «پایستگی» به مدت 100 ثانیه در ارتباط با تاثیرات و بازخوردهای رفتار انسان در محیط پیرامونش ساخته شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید