تصویر برگزیده

خبری خوش با تدبیر هیات دولت ؛

واگذاری مجوّز نمایشگاه‌‌ها و خانه‌های صنایع دستی

آرتنا: هیات وزیران صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، ایجاد خانه های صنایع دستی، بازارچه های دائمی و موقت را به اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان های کشور واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،از جمله محدودیت های حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان ها عدم امکان قانونی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در صدور مجوزهای برپایی نمایشگاه، بازارچه و یا ایجاد خانه های صنایع دستی در نقاط مختلف کشور بود. مقوله ای که بعضا به دلیل ناهماهنگی های ایجاد شده موانع جدی در استان برای فعالیت هایی از این دست داشت.

از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید و پس از پیگیری های مستمر معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و نامه نگاری رسمی از سوی ریاست سازمان به هیات دولت، خوشبختانه این محدودیت قانونی با مصوبه رسمی هیات دولت برطرف شده و این مجوزهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شد.

این مصوبه در جلسه مورخ 1/6/1394 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به تایید هیات وزیران رسید و متن تصویب نامه به طور رسمی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این تصویب نامه آمده است: صدور مجوز نمایشگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی، مجوز بازارچه های موقت و دائمی، مجوز ایجاد خانه صنایع دستی و مجوز نمایشگاه و رویدادهای فرهنگی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به ادارات کل این سازمان در استان ها واگذار شد.

بر این اساس یکی از موانع مهم قانونی در مسیر فعالیت معاونت های صنایع دستی استان های کشور و تحقق برنامه های توسعه محور معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به ویژه در بحث بازرگانی و فروش صنایع دستی در حوزه اختیارات قانونی برطرف شد.

گفتنی است که تا پیش از این مصوبه، صدور مجوزهای نامبرده در اختیار ارگان هایی مثل ادارات صنعت،معدن و تجارت بود و عدم موافقت آنها می توانست محدودیت های جدی را برای فعالیت در استان ها ایجاد کند و از این پس با واگذاری این اختیارات قانونی به ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این موانع برطرف خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید