خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

"ونسان، نگاه کن! ما گم شده ایم."

آرتنا: نمایشگاهی از 15 تابلوی نقاشی پریسا صحافی اصل، با نام "گمگشتگی های ونسان" در گالری شلمان در تهران از تاریخ سوم تا هشتم مهرماه 1394 به نمایش عموم در خواهد آمد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مضمون این آثار که با الهام از 15 تابلوی نقاشی ونسان ون گوگ، نقاش بلند آوازه هلندی، خلق شده است، نمایش تناقض بزرگ و ناخوشایند میان شرایط و ایده آل های جهان در زمانه حیات ونگوگ و جهان در قرن بیست و یکم است. در واقع این آثار به گونه ای آشکار، با قرار دادن مخاطب در موقعیت مقایسه افق زمانه حیات ونگوگ با افق قرن بیست و یکم، واقعیات جهان امروز را که به طور عمده شامل خشونت، نقض حریم و خلوت انسان ها به دست یکدیگر، تجمل گرایی، ظاهر بینی، دوری از عواطف و ارزشهای انسانی، تضاد فزاینده بین فقیر و غنی، تخریب محیط زیست، اعتیاد در انواع مختلف آن و مصرف گرایی است، مورد انتقاد قرار می دهد. آثار پریسا صحافی اصل گویای این نکته است که اگر ونگوگ در زمانه ما می زیست، چه چیزهایی او را از مسیر ونگوگ شدن دور می کرد. از دیدگاه پریسا صحافی اصل، ونگوگ نماد یگانگی روح با جسم، ستیز پایان ناپذیر خیر و شر و سمبل یگانه خلوصی است که انسان معاصر، آن را به تمامی از دست داده است. انسانی که دیگر کمتر از باطن طبیعت و اشیا آگاهی دارد و خشونت را تنها راه اثبات هستی خود می پندارد و در چنبره قدرتمند مصرف گرایی و شی پرستی، خود به شیئی فاقد اندیشه و اختیار بدل شده است. این آثار نه بیانگر گمگشتگی های ونسان، بلکه بیانگر گمگشتگی های انسان در عصر یکه تازی فراموشی ها است. فراموشی همه آنچه که از انسان، انسان می سازد.

پریسا صحافی اصل، متولد سی ام خرداد 1363 در اردبیل، دانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد پژوهش هنر است و تا کنون چندین نمایشگاه از آثار او در شهرهای مختلف ایران به نمایش گذاشته شده است. او شیفته نگاه و تکنیک ونگوگ است و با انتخاب شیوه نقاشی ونگوگ، خود را پیرو سبکی می داند که نام نئوونگوگیسم را بر آن نهاده است. نمایشگاه "گمگشتگی های ونسان" در گالری شلمان به نشانی تهران، میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک 27، از تاریخ سوم تا هشتم مهرماه 1394، در ساعات 16 تا 20 برای بازدید عموم برپا خواهد بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید