خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

شعر شبنم فرضی‌زاده اردبیلی:

تقدیم به غواصان شهید به مناسبت هفته دفاع مقدس

آرتنا: شبنم فرضی‌زاده اردبیلی از شاعران کشورمان برای غواصان شهید و همچنین فرارسیدن هفته دفاع مقدس، شعری سرود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،شبنم فرضی زاده اردبیلی از شاعران کشورمان برای غواصان شهید و همچنین فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، شعری سروده است. این شعر به شرح زیر است:

خوابِ دریا همیشه آبی نیست گاهی از شب فقط خبر دارد

گاه مشتی حباب در چنته، گاه طوفان مختصر دارد

لحظه‌های غروب دلتنگ است شانه‌هایش عجیب می‌لرزند

دختری که شبیه باران بود، مادری که نگاهِ تر دارد

صخره در صخره درد می‌ریزد، آفتابی که سرد می‌ریزد

از غم گیله مرد می‌ریزد، گاه اروند هم خزر دارد

اسکله هم نشین غربت اوست می‌نشیند کنار ایوانش

با هم از کوچه باغ می‌گذرند، خوش به حالش که همسفر دارد

گاه زیباست گاه مهتابیست، گاه از اضطراب لبریز است

دل به دریا زدن که آسان نیست، خاطراتی که از خطر دارد...

بغض‌هایی که شکل سوگندند، روی پا مانده‌اند و در بندند

موج‌هایی که صف نمی‌بندند، با نشانی که از پدر دارد ...

آه گرداب خسته دیده کسی!؟ بغض دریا شکسته دیده کسی؟

ماهی دست بسته دیده کسی؟ چقَدَر خاک ما هنر دارد

گاه دریا شبیه انسان است، جاده ای تا به مرز ایمان است

دل به دریا زدن چه آسان است، آب تاریخِ معتبر دارد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید