خبرگزاری هنر - آرتنا

فرهنگسراي ارسباران

نواي موسيقي دوران قاجار از ايران تا فنلاند

آرتنا: روايتي از موسيقي دوران قاجار با عنوان «از فراق تا وصال» توسط نوازندگان و خوانندگان بنام نسل جوان در فرهنگسراي ارسباران برگزار و در آينده در قالب آلبومي در كشور فنلاند منتشر مي شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،در اين اجرا كه 14 مهرماه در فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود ، هنرمنداني چون محمد امين اكبر پور (نوازنده تار و تنظيم قطعات)، صادق شيخ زاده و مجتبي فضيلت خواه ( آواز) و پويان گرامي( نوازنده تنبك) به روي صحنه مي روند و قطعاتي از موسيقي ايران را در دو بخش اجرا مي كنند.

در اين اجرا كه با عنوان «از فراق تا وصال» برگزار مي شود،  قطعاتي با  رويكرد پرداختن به موسيقي دوران قاجار در دو رويكرد فراق و وصال اجرا خواهد شد. به طوري كه در بخش نخست اين اجرا كه به روايت پيوند موضوع فراق در شعر پارسي و موسيقي دوران قاجار اختصاص دارد ، مجتبي فضيلت خواه خوانندگي قطعات را در دستگاه همايون برعهده دارد و در قسمت دوم نيز با آواز خواني صادق شيخ زاده ،‌مقوله وصال در موسيقي دوران قاجار به مدد اشعار پارسي در آواز بيات ترك روايت خواهد شد.

در واقع در اين اجرا بخش اول آلبوم «خوش بود ياري و ياري» اثر مجتبي فضيلت خواه كه به زودي در بازار موسيقي منتشر مي شود، اجرا خواهد شد.

«از فراق تا وصال» با تنظيم متفاوتي از قطعات عارف قزويني ، علي اكبر شيدا و امير جاهد در دستگاه همايون ( فراق) و اواز بيات ترك ( وصال) اجرا مي شود.

گفتني است  بخش دوم اين اجرا كه به خوانندگي صادق شيخ زاده برگزار مي شود همزمان به صورت صوتي و تصويري ضبط و در آينده با حمايت دانشگاه هلسينكي فنلاند در آن كشور منتشر شود در واقع اجازه اين انتشار بواسطه كسب جايزه مستر وكال فنلاند توسط شيخ زاده به اين هنرمند داده شده است.

اجراي موسيقي « از فراق تا وصال» 14 مهرماه ساعت 21 در فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود .

 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید