خبرگزاری هنر - آرتنا

پیام مدیر کل:

معلم مهربانی که فردای دانایی را رقم می زند

آرتنا: تئاتر معلم مهربانی است که امروز مخاطب خود را با ایجاد حظ و بهره هنری و فردای مخاطب را با دانایی و توانایی ، رقم می زند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مهدی شفیعی مدیر کل امور نمایشی درپیامی به جشنواره بیست و دوم تئاتر کودک و نوجوان گفت:

تئاتر معلم مهربانی است که امروز مخاطب خود را با ایجاد حظ و بهره هنری و فردای مخاطب را با دانایی و توانایی ، رقم می زند. دنیایی کودکانه که همه چیز در آن اکتشاف و شوق جستجو را به همراه دارد. بودن و چگونه بودن، همواره دغدغه تئاتر بوده است. دغدغه ای که می تواند معمار جامعه باشد و آتیه آفرین نسلی ، که دانسته، سرنوشت خویش را انتخاب می کند.

تئاتر کودک و نوجوان فرصت مغتنمی است که دست به دست مخاطبان خویش، به شهر آرزوها برویم و قهرمان داستان های خویش باشیم، اندک زمانی که صحنه تئاتر ، آمیخته ای از رنگ ها و نورها و صداهایی باشد که بالندگی این نسل را به نمایش بگذارد.

همت کنیم که در فرجام این نسل که خورشید دانایی شان در معرض ابرهای تیرگی است، نقش ماندگاری داشته باشیم و آرزومندیم که این دوره از جشنواره ، مدال مقبولیت خود را از دست کودکان و نوجوانان عزیز این سرزمین بر گردن آویزد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید