خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

دكتر حيدر احمد القطبي؛

قدرداني شبكه الاشراق از صدا و سيما

آرتنا: رئيس شبكه الاشراق عراق در نامه اي به رئيس رسانه ملي برنامه هاي مركز صدا و سيما در ايلام را مناسب با فرهنگ مردم كرد منطقه دانست و از اين سازمان قدرداني كرد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،دكتر حيدر احمد القطبي رئيس شبكه الاشراق عراق در نامه خود به دكتر سرافراز به اشتراكات زباني نزديك به 3 ميليون كرد عراقي با مردم ايلام اشاره كرده و افزوده است مخاطبان شبكه الاشراق عراق از برنامه هاي شبكه استاني ايلام بهره مي برند .

وي در اين نامه از زحمات آقاي رحيم زاده مديركل صدا و سيماي مركز ايلام قدرداني كرده و افزوده است كه مركز ايلام در راه انتقال پيام و اشتراكات زباني مردم استان ايلام و مخاطبان كردزبان شبكه الاشراق در كشور عراق همكاري بي شائبه اي داشته است.دكتر القطبي در اين نامه همچنين خواستار كمك بيشتر صدا و سيماي مركز ايلام به شبكه الاشراق در امور رسانه اي شده است .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید