تصویر برگزیده

مجید فروتن:

کودکان و نوجوانان مدیران جشنواره تئاتر می‌شوند

آرتنا: مدیر اجرایی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: در پنجمین روز برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، مدیریت جشنواره به دست کودکان و نوجوانان سپرده می‌شود

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مجید فروتن با بیان اینکه به منظور ترغیب و تشویق کودکان و نوجوانان و نیز ایجاد انگیزه در آنان مدیریت یک روز از جشنواره به آنان سپرده میشود، اظهار کرد: این کار به منظور کسب تجارب اجرایی کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد.

وی افزود: این کودکان و نوجوانان به تناسب 13 کمیته اجرایی و مسئولان کمیته‌ها؛ کارها و برنامه‌ها را بین خود تقسیم کرده و در مجتمع شهیدآوینی در روز دوشنبه 13 مهرماه امور جشنواره را اداره خواهند کرد.

مدیر اجرایی بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اضافه کرد: این کار شاید یک حرکت نمادین و یا تبلیغی به نظر آید اما می‌توان در پس این برنامه نمادین کودکان و نوجوانان را با مباحث اجرایی و کارهایی که در جشنواره شکل می‌گیرد آشنا کرد.

وی با بیان اینکه این حرکت به تدریج نوعی ارائه آموزش می‌شود، اضافه کرد: برای کودکان و نوجوانان در کنار دیدن نمایشها و دیگر برنامههای جشنواره؛ آموزشهای این چنینی موجب می شود علاوه بر تقویت حس اعتماد به نفس، با مسائل اجرایی آشنا شوند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید