خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در سالن سايه تئاتر شهر ؛

نشست نقدوبررسي نمايش مجلس انتقام جويي هملت

آرتنا: نشست نقد و بررسي نمايش"مجلس انتقام جويي هملت"روز دوشنبه سيزدهم مهرماه در سالن سايه تئاتر شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،در اين جلسه كه توسط كانون ملي منتقدان تئاتر و با همكاري مركز هنر هاي نمايشي برگزار شد،جواد روشن از اعضاي كانون ملي منتقدان تئاتر ضمن اشاره به عنصر سرگرمي در تئاتر گفت:"نمايش بايد تماشاگر را سرگرم كند تا از آن لذت ببرد.همان كاري كه نمايش مجلس انتقام جويي هملت انجام داد.لذت بردن ممكن است با گريه يا شادي همراه باشد.اين موضوع مهم نيست مهم اين است كه در انتهاي نمايش حس خوبي به تماشاگر دست بدهد".

وي در ادامه به سير كاري"حسين جمالي"نويسنده و كارگردان نمايش اشاره كرد و افزود:"اين نمايش در ادامه آثار قبلي نويسنده و كارگردان قابل بررسي است.نمايش نتيجه و حاصل تجربيات قبلي گروه است.در اين مسير شيوه هاي نمايش ايراني با آثار كلاسيك دنيا پيوند مي خورد و شكل جديدي از آن در صحنه قابل مشاهده است.اين نمايش نسبت به آثار قبلي نويسنده و كارگردان پخته تر و حرفه اي تر به حساب مي آيد و البته اين پخته گي ساده بدست نيامده است".

عضو كانون ملي منتقدان تئاتر در بخش ديگري از سخنان خود به روند اقتباس از نمايش شكسپير در اثر اشاره كرد و گفت:"اقتباس در بخش اجرا بيشتر از متن قابل تشخيص است چرا كه هملت نمايشنامه معروفي است و اكثر تماشاگران آن را خوانده اند و يا به شكل هاي مختلف از رسانه ها آن را تماشاكرده و با محتوا و داستان آن آشنايي دارند.حتي اگر نمايشنامه را نخوانده باشيم هم باز مي توانيم فاصله اثر شكسپير تا اجرا را به درستي درك كنيم و نيازي به مراجعه به متن اصلي نداريم".

روشن در ادامه به تجزيه و تحليل اجرا پرداخت و گفت:"نمايش در بخش اجرا از دو شيوه نمايش ايراني كه معركه گيري و شبيه خواني است بيشترين استفاده را مي كند.نمايش با نقالي آغاز مي شود كه در آن موضوع و مسئله نمايش در قالب نقالي بيان مي شود.شخصيت ها نمايش را توضيح مي دهند كه برگرفته از شيوه نمايش هاي ايراني است.در اين شيوه و همچنين در معركه گيري فاصله بين شخصيت هاي نمايشي و اجرا موضوعي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.در نمايش اين موضوع به خوبي انجام مي شود."

وي در ادامه به عدم تناسب پاره اي لحظات اشاره كرد و افزود:"در برخي مواقع عدم تناسب بين صحنه هاي نمايش وجود دارد كه معلوم نيست به عمد اتفاق افتاده است يا نه؟در بخش هاي تراژيك ايجاد فضايي كمدي براي چه منظوري به كار رفته است؟آيا خنده جزيي از ايده هاي پيشنهادي نمايش براي تلطيف فضاي نمايش است؟"

منتقد جلسه همچنين گفت:"از شروع نمايش با مدل پيشنهادي نمايش كه همان استفاده از مشاركت هر چه بيشتر تماشاگران است مواجه مي شويم و به اين نكته مي رسيم كه قرار است مخاطب همراه و همگام اثر باشد.در تمام طول اجرا،نمايش بر اين اصل پافشاري مي كند و تماشاگر را در بخش هاي مختنلف از جمله آواز خواندن و يا ايستادن براي اداي احترام به درگذشتگان به مشاركت دعوت مي كند.در نوع ديالوگ نويسي هم نمايش پيوند مناسبي بين شيوه اجرايي و گفتار شخصيت ها برقرار مي كند.البته قرار نيست در نمايش تنها يك شكل اجرايي اتفاق بيفتد بلكه اشكال مختلف مد نظر نويسنده و كارگردان است".

روشن در انتهاي سخنان خود به لباس بازيگران به عنوان يكي از مظاهر اجرا اشاره كرد و گفت:"استفاده از المان هاي ساده و در عين حال گويا تماشاگر را به اين باور مي رساند كه هملت اثري است كه تنها در دوران گذشته نمي تواند اتفاق بيفتد بلكه امروز و حتي در آينده هم ماجراي نمايش مي تواند رخ دهد.اين موضوع به صراحت در نمايش عنوان مي شود".

در ادامه جلسه حسين جمالي نويسنده و كارگردان نمايش گفت:"نمايشنامه پنج پرده اي شكسپير در اينجا به بيست و پنج موقعيت تقسيم شده است كه در هر كدام از آنها موضوعي به فراخور ايده هاي نمايش مطرح مي شود.يكي از مهم ترين مسائل در تئاتر وجود عنصر سرگرمي است كه متاسفانه در دنياي امروز نمايش كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.برشت اعتقاد دارد كه عنصر سرگرمي در تئاتر يكي از موضوعات مهم و اساسي است كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد.اجراي نمايش علاوه بر اينكه بايد سرگرم كننده باشد،مي بايست داراي عمق و ريشه لازم جهت كنكاش مسائل مهم زندگي هم باشد."

كارگردان نمايش در ادامه به طنز در نمايش اشاره كرد و افزود:"طنز در نمايش بوسيله عدم جا گيري درست موقعيت ها در محل هاي مناسب خود بوجود آمده است.به اين معنا كه چون افراد و موقعيت ها در محل هاي خود قرار ندارند،حس كمدي بوجود مي آيد.روش من براي ايجاد طنز اين بود وگرنه مي شد به شكل هاي ديگر هم طنز توليد كرد.كنار هم قرار گرفتن كمدي و تراژدي در نمايش براي ايجاد تضاد است تا طنزي كه مد نظر است را بهتر و موثر تر نشان بدهيم."

حسين جمالي در بخش ديگري از سخنان خود به ايجاد مشاركت در نمايش اشاره كرد و گفت:"در تمام نمايش هاي مردمي دنيا از قبيل كمدي دل آرته و سياه بازي،مسئله مهم بوجود آوردن مشاركت تماشاگر در صحنه نمايش است.اين كار به منظور تاثير گذاري بيشتر بر روي مخاطب انجام مي شود.در اين مدل واكنش مخاطب بر روي بازيگران تاثير مي گذارد و اندازه طنز را تعيين مي كند."

وي سپس به عناصر اجرايي اشاره كرد و افزود:"در اين نوع از اجرا قانون صددرصدي وجود ندارد البته اين به معناي بي قانوني هم نيست.چگونه مي شود بازيگراني را براي نمايش ايراني تربيت كرد؟بازيگران بايد بتوانند سبك ها و روش هاي مختلف را تجربه كنند تا در كار خود به پختگي برسند.هيچ كدام از شخصيت ها در نمايش حذف نشدند بلكه هر كدام نقش خود را بازي و روايت مي كنند."

جلسه نقد و بررسي نمايش كه با حضور علاقمندان به هنر نمايش تشكيل شده بود،در انتها با اظهار نظر حاضرين در باره نمايش پايان يافت.

۱۵:۰۱ ::: ۱۴ / ۷ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> تئاتر -

منبع خبر : محبی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید