ماه رمضان
تصویر برگزیده

از رئیس حوزه هنری استان کردستان تقدیر شد

تقدیرتوسط مدیرکل امور استان ها ومجلس حوزه هنری

آرتنا: مصلحی ، مدیرکل امور استانها ومجلس و مدیرچهارمین جشنواره آثار وتولیدات مراکز استانی حوزه هنری از ریئس حوزه هنری استان کردستان و مسئول کمیته موسیقی جشنواره تقدیر وتشکر نمودند.

zoom
تقدیرتوسط مدیرکل امور استان ها ومجلس حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مجید مصلحی مدیر چهارمین جشنواره آثار وتولیدات مراکز استانی حوزه هنری بواسطه تلاش ها ی صورت گرفته در برگزاری شکوهمند این جشنواره در اصفهان ازرئیس حوزه هنری استان کردستان  تقدیرو تشکر نمودند .

متن این تقدیر به شرح ذیل می باشد .

جناب آقای مرادی

رئیس محترم حوزه هنری استان کردستان و مسئول محترم کمیته موسیقی جشنواره

با سلام واحترام ؛

تلاش جنابعالی ومجموعه همکارانتان در برگزاری شکوهمند چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی در اصفهان تحسین برانگیز است . برخود لازم می دانم از تلاشها و خدمات مخلصانه و پیگیر جنابعالی در برگزاری پرشور و همراهی صمیمانه با چهارمین جشنواره آثر و تولیدات تقدیر و تشکر نمایم .

از خداوند متعال برای جنابعالی به عدد اقدامات و خدمات صادقانه نام و یاد نیک مسألئ می نمایم .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید