تصویر برگزیده

از رئیس حوزه هنری استان کردستان تقدیر شد

تقدیرتوسط مدیرکل امور استان ها ومجلس حوزه هنری

آرتنا: مصلحی ، مدیرکل امور استانها ومجلس و مدیرچهارمین جشنواره آثار وتولیدات مراکز استانی حوزه هنری از ریئس حوزه هنری استان کردستان و مسئول کمیته موسیقی جشنواره تقدیر وتشکر نمودند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مجید مصلحی مدیر چهارمین جشنواره آثار وتولیدات مراکز استانی حوزه هنری بواسطه تلاش ها ی صورت گرفته در برگزاری شکوهمند این جشنواره در اصفهان ازرئیس حوزه هنری استان کردستان  تقدیرو تشکر نمودند .

متن این تقدیر به شرح ذیل می باشد .

جناب آقای مرادی

رئیس محترم حوزه هنری استان کردستان و مسئول محترم کمیته موسیقی جشنواره

با سلام واحترام ؛

تلاش جنابعالی ومجموعه همکارانتان در برگزاری شکوهمند چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی در اصفهان تحسین برانگیز است . برخود لازم می دانم از تلاشها و خدمات مخلصانه و پیگیر جنابعالی در برگزاری پرشور و همراهی صمیمانه با چهارمین جشنواره آثر و تولیدات تقدیر و تشکر نمایم .

از خداوند متعال برای جنابعالی به عدد اقدامات و خدمات صادقانه نام و یاد نیک مسألئ می نمایم .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید