تصویر برگزیده

در فرهنگ سرای اندیشه نقد و بررسی می شود

کتاب اقتصادنا، اثر شهید محمد باقر صدر

آرتنا: هفتاد و هفتمین نشست نقد و بررسی کتاب اندیشه، دوشنبه 20 مهر ماه در فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،در هفتاد و هفتمین نشست نقد و بررسی کتاب با عنوان راویان اندیشه کتاب "اقتصادنا" اثر شهید آیت الله محمد باقر صدر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه که روز دوشنبه 20 مهرماه ساعت 30/16در سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه برگزار می شود،دکتر حسن سبحانی و دکتر سید احسان خان دوزی درباره کتاب سخنرانی خواهند کرد.

کتاب اقتصادنا؛ تالیف مرحوم شهید محمد باقر صدر به نقد سرمایه داری، سوسیالیسم و اقتصاد اسلامی می پردازد. این کتاب قصد دارد فلسفه پرداز محتوای فکری اقتصاد اسلامی و منبعی برای آشنایی با مبانی اقتصاد اسلامی باشد.

 نگارنده اقتصادنا در این کتاب با اشاره به نظام‌های اقتصادی ماركسیستی و سرمایه‌داری و بررسی آن، سعی دارد اقتصاد اسلامی را به منزله نظام برتر اقتصادی معرفی نماید. در این كتاب مباحثی در باب اقتصاد اسلامی، نیز مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی ـ به زبان عربی ـ مطرح گردیده است."

این کتاب هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی می باشد و همچنان در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، در مرکز توجه است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید