خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

توسط ستادمبارزه بابازی‌های غیرمجازصورت گرفت

کشف و ضبط بیش از3500عنوان بازی غیرمجازدرایلام ومهران

آرتنا: ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز از کشف و ضبط بیش از 3500 عنوان بازی غیرمجاز در عملیات اخیر در دو شهرستان ایلام و مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز در این دو شهرستان فعال شده و با حضور مسئولان ستاد مرکزی، اولین عملیات پاکسازی این دو شهرستان انجام شد.

خسرو کردمیهن، رئیس این ستاد افزود: در شهرستان ایلام از 3 مرکز توزیع بیش از 3000 عنوان غیرمجاز و در شهرستان مهران از 2 مرکز توزیع بیش از 500 عنوان غیرمجاز کشف و ضبط شد.

تاکنون هفت مرکز شهرستان اعم از رشت، ارومیه، اردبیل، اهواز، یزد، ایلام و مهران با حضور ستاد مرکزی  مورد بازرسی قرار گرفته که مجموعا از این هفت عملیات بیش از 60 هزار بازی غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید