تصویر برگزیده

تئاتر شهر؛

آخرین آمارفروش اجراهای مجموعه تئاترشهر

آرتنا: سه نمایش مضحکه شبیه قتل، تکه های سنگین سرب و مجلس انتقام جویی هملت تا 18 مهر ماه جاری میزبان یازده هزار و ششصد وسی و نه تماشاگر شدند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نمایش مضحکه شبیه قتل به کارگردانی حسین کیانی که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است تا تاریخ 18 مهر ماه با 26 اجرا ، هشت هزار و سی و دو تماشاگر داشت. این سالن که ظرفیت آن 579 تماشاگراست تا تاریخ یاد شده 4714 بلیط تمام بها ، 157 بیلط نیم بها ، 997 بلیط با تخفیف و 2164 مهمان داشته و به فروش 000/020/118/1 ریال رسیده است.

نمایش "تکه های سنگین" به کارگردانی ایوب آقاخانی با 31 اجرا در تالار چهارسو و دو هزار و سیصد و نوزده تماشاگر به فروش 000/985/227 ریال رسید. ظرفیت سالن چهارسو 124 تماشاگر است و این نمایش با 1374 بلیط تمام بها، 79 بلیط نیم بها، 133 بلیط با تخفیف و 733 مهمان به کار خود پایان داد.

در سالن سایه نیز نمایش "مجلس انتقام جویی هملت" به کارگردانی حسین جمالی طی 22 اجرا هزار و دویست و هشتاد و هشت تماشاگر داشت و به فروش 000/750/105 ریال رسید. ظرفیت سالن سایه 82 تماشاگر است و این نمایش تا تاریخ یاد شده 617 بلیط تمام بها، 48 بلیط نیم بها، 80 بلیط تخفیف دار و 543 مهمان داشته است.

نمایش مجلس انتقام جویی هملت و مضحکه شبیه قتل تا 21 مهر در سالن های سایه و اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید