خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در تالار هنر

آمار تماشاگران تالار هنر در هفته گذشته

آرتنا: تالار هنر از 12 تا 17 مهر ماه 1394 میزبان یک هزار و دویست و هشتاد و شش تماشاگر بود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،نمایش "پادشاهی که سه پسر داشت و پادشاهی که سه پسر دیگر داشت" به کارگردانی سعید تاجیک طی هفته گذشته میزبان 426 تماشاگر بود که از آن میان 319 بلیط آن تمام بها ، 68 بلیط نیم بها بوده است. این نمایش 39 مهمان داشته و مجموع فروش آن در مدت زمان یاد شده سی و پنج ملیون و سیصدهزار ریال بوده است.

دیگر نمایش تالار هنر "جشن بزرگ بزرگ بزرگ" به کارگردانی راحله شمس آبادی نیز از 12 تا 17 مهر پذیرای 860 تماشاگر شد که از آن میان 450 بلیط تمام بها ، 287 بلیط نیم بها و 123 نفر مهمان بوده اند. فروش این نمایش طی بازه زمانی یاد شده پنجاه و نه ملیون و سشصد و پنجاه هزار ریال بوده است.

دو نمایش یاد شده در تالار هنر به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم از چهارشنبه 22 مهر به مدت 10 روز روی صحنه نمی روند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید