خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

باحضور4 طراح گرافیک ایرانی

نمایشگاه پوستر،ویدئوو رسانه های جدیددرترکیه برگزار می شود

آرتنا: نمایشگاه پوستر ، ویدئو و رسانه های جدید با حضور 4 طراح گرافیک از ایران به صورت دعوتی در ترکیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،محمد افشار،هادی ارجمند،بهنام رئیسیان و صالح زنگانه طراحان دعوت شده به این رویداد بین المللی هستند.

این نمایشگاه  با موضوع زبان جنگ و صلح در رسانه های جدید ، در 26 اکتبر 2015 همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی رسانه ها و رویکردهای جدید ،در دانشگاه  (Çanakkale Onsekiz Mart)  ترکیه افتتاح می گردد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید