تصویر برگزیده

با موضوع زبان جنگ و صلح

چهار طرا‌ح‌گرافیک ایرانی در ترکیه‎

آرتنا: نمایشگاه پوستر، ویدئو و رسانه‌های جدید با حضور چهار طراح‌گرافیک ازایران به‌صورت دعوتی در ترکیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،محمد افشار، هادی ارجمند، بهنام رئیسیان و صالح زنگانه طراحان دعوت شده به این رویداد بین‌المللی هستند.این نمایشگاه  با موضوع زبان جنگ و صلح در رسانه‌های جدید، ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ همزمان با برگزاری کنفرانس بین‌المللی رسانه‌ها و رویکردهای جدید، دردانشگاه(Çanakkale Onsekiz Mart) ترکیه افتتاح می‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید