تصویر برگزیده

الکا هدایت؛

بزرگسالان تحت تاثیرمیکروتئاتر «دایره»

آرتنا: شب گذشته شنبه ۲۵ مهر ماه میکرو تئاتر «دایره» کار الکا هدایت با استقبال تماشاگران مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،این نمایش که در تماشاخانهی موج نو با ظرفیت ۴۶ نفر به روی صحنه رفت، در دو اجرای خود میزبان ۱۱۳ تماشاگر بود که از این میان فقط ۱۰ نفر با بلیت میهمان به تماشای آن نشستند.

میکرو تئآتر دایره  بر اساس داستانی از نوید سید‌‌علی اکبر نوشته شده است و بازیگران آن بین ۷ تا ۱۲ سال سن داشتند.

این نمایش با آنکه بازیگران کودک داشت اما تماشاگران بزرگسال را تحت تاثیر قرار داد.

در پایان اجرای میکرو تئآتر دایره، الکا هدایت، نویسنده و کارگردان این نمایش خطاب به تماشاگران گفتوقتی نمایشی کار کودکان است بلافاصله آنرا میفرستند به تالار هنر و هیچ کس حاضر نیست این نوع نمایش را در سالن بزرگسالان بپذیرد و میگویند کار کودکان باید فقط بار آموزشی داشته باشد و حاضر نیستند کارهای نو را بپذیرند. از این بابت من عمیقا از آقای معجونی سپاسگزارم که نمایش ما را در جشنوارهٔ میکرولیو پذیرفت

براساس این گزارش، جشنوارهٔ میکرولیو یکی از پروژههای گروه تئآتر لیو به سرپرستی محمدحسن معجونی است که از شب گذشته کار خود را آغاز کرد.

در این جشنواره، شنبههای آخر هر ماه یک میکرو تئآتر به روی صحنه میرود.

میکرو تئاتر را میتوان همخانوادهی تئآتر اشیا و تئاتر عروسکی دانست.

پروژهٔ میکرولیو با همکاری موسسهٔ فرهنگی هنری نوروز هنر و تماشاخانهٔ موج نو برگزار میشود و دبیر آن کیوان سررشته است.

.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید