تصویر برگزیده

آخرین مهلت ارسال نمایش

سی ام مهر ماه آخرین مهلت ارسال نمایش های برگزیده استانی فجر

آرتنا: فیلم آثار انتخاب شده جشنواره های تئاتر استانی فجر می بایست حداکثر تا سی ام مهرماه به امور استانهای مرکز هنرهای نمایشی ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،اتابک نادری مدیر هماهنگی امور استانهای اداره کل هنرهای نمایشی با اعلام این خبر افزود: با وجود اینکه  سی ام مهرماه به عنوان آخرین تاریخ ارسال فیلم آثار برگزیده جشنواره های استانی تئاتر فجر اعلام شده متاسفانه برخی از گروههای شرکت کننده در جشنواره های استانی که آثارشان برگزیده این جشنواره ها بوده نسبت به ارسال فیلم نمایش های خود به امور استانهای مرکز هنرهای نمایشی اقدام نکرده اند و در صورتیکه تا تاریخ یاد شده ارسال آثار مذکور انجام نشود به منزله انصراف گروهها تلقی می شود.

نادری با تاکید بر اینکه مهلت یاد شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد با قدردانی از گروههایی که آثار خود را در مهلت مقرر به امور استانهای مرکزهنرهای نمایشی ارسال کرده اند از سایر گروههایی که هنوز نسبت به این مساله اقدام نکرده اند درخواست کرد تا در فرصت باقیمانده فیلم نمایش های خود را ارسال کنند.

به گفته مدیر هماهنگی امور استانهای مرکز هنرهای نمایشی، آثار دریافتی پس از جمع بندی، هفته اول آبانماه به دبیرخانه  سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ارسال می شود.

 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید