خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

نویسنده ای با سبک جنوبی

پپر وگلهای کا غذی

آرتنا: مسعود میناوی نویسنده جنوبی متولد کوت عبداله خوزستان در سال 1387 در تهران در گذشت و اکنون به همت انتشارات افراز مجموعه کوتاهی از داستانهای وی منتشر شد ه است .

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،پپرو گلهای کاغذی حاوی یازده داستان کوتاه  ، در فضای خاصه جنوب بوده و دور مسائل و مشکلات جنوب وجنوبی مانند قاچاق ، کارگری ، جنگ ، کارون و... می چرخد .

مسعود میناوی جدای از دیگر نویسندگان خوزستان صاحب سبک وسیاق خود می بود ، با لحن و فضایی تولیدی بر پهنه ادبیات خوزستان .

توی خیابان که پیچیدم صدای امواج را از پشت سر می شنیدم که خود را به سنگهای کناره می زدند .ص-41

در داستان پپر، تابستان و گلهای کاغذی با توجه به بافت زبانی نوعی بسامد ادبی در تکرار لکه های خون روی دیوارکه به شکل گلهای کاغذی نمود پیدا کرده اند  به چشم می خورد .این بسامد حتی در دیالوگهای مرد مجروح خطاب به فرد عینکی نیز به تکرار امده است .

مجروح چشم ها را هم گذاشت . چند لحظه ای در سکوت گذشت . بعد آهسته گفت : گل های کاغذی ...هیچ دیدی ؟ عینکی تکرار کرد : گل های کاغذی ؟! ص-64

با صدای بسته شدن در ، مجروح چشم هایش را باز و بست وآرام و بیمارگونه گفت : در خت کل غذی ...روی دیوار ...پرپر..به یه دامن ...که توش پر از گل های کاغذی ....قرمز بود .ص-65

در متن جاری این داستان ما شاهد بسامد تکراری می باشیم که خوشبختانه با تکنیک خاصی بدور ازهرگونه حشو به روند داستان سازی روایت کمک می کند .

واما داستان عشق وخون در کناره های کارون داستان جنگی است که شروع شد و از رشادت اعراب مرزنشینی می گوید که خود هیچ ندارند و گاهن نا راضی اند ولی در برابر متجاوزین ایستادگی می کنند و کشته می شوند .

در سایه روشن مهتاب و خنکای شبانه ی نخلستان و بوهای خوش خارک ها چهره سنگی اش را دیدم و نگاهش را که برق می زد . آرام گفت : آره خبراییه ..جنگ در پیشه . ص-95

در این داستان کوتاه پایانه اتمام روایت را نشان می دهد و دیگر مخاطب از خود هیچ سوالی را نمی پرسد ،

زیرا چرا معنایی ندارد . و تنها شخصیت ها سیر داستان را شکل می دهند و خواننده تعلیق داستان را در

دیالوگها ی رد و بدل شده ، ادامه داستان را دنبال می کند .

شیخ گفت : یالله ، آماده شین . باید همون جا جلوشونه بگیریم تا ارتش برسه . ص-104

مجموعه داستان مسعود میناوی بر اساس متن نویسا توانایی های خواننده را تحریک کرده و او را با خود در خلق داستانها همگام می سازد . از این گذشته ما با مجموعه ای روبرو می باشیم که هر داستانش دارای ظرفیت خاص خود بوده و هرکدام تکنیکی از روند صحیح و زیرکانه عناصر داستان ؛ به شیوه خاص نویسنده را دارا می باشند . کتاب مشمول توصیفات عینی و جزئی می باشد و در طول داستانها ما شاهد هم نشینی و زمینه سازیها یی هستیم که ادامه داشته و رخدادهایی را خلق می کنند .

کوسه با حمله ی دوم صمد را با خود به زیر آب برد و دریا آرام و بی اعتنا پوسته ی سبزرنگش را می لرزاند ص-90

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید