تصویر برگزیده

معاونت صدا؛

راديوي بيست روزه اربعين راه اندازي مي شود

آرتنا: معاونت صدا به مناسبت نزديك شدن به اربعين حسيني و به قصد پوشش اخبار و اطلاعات مربوط به راه پيمايي بزرگ اين روز ،راديو «اربعين» را راه اندازي مي كند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،معاونت صداي جمهوري اسلامي به منظور اطلاع رساني همه جانبه از موضوع اربعين و تجمع عظيم اربعين ، يك موج راديويي جديد را معرفي مي كند .

"راديو اربعين" قرار است همه اخبار و اطلاعات و مطالب مربوط به اين تجمع ميليوني را به مخاطبانش ارائه كند .

رضا كوچك زاده مدير اين شبكه راديويي است . وي در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي رسانه ملي جزئياتي را در باره عملكرد و برنامه هاي اين راديو ارائه كرده است .

معاونت صدا با هدف پوشش همايش بزرگ اربعين حسيني "راديو اربعين" را راه اندازي مي كند.

به گفته مدير شبكه اربعين اين شبكه راديويي با رويكرد اطلاع رساني راه اندازي خواهد شد  از 18 روز قبل از اربعين يعني از 23 آبان بصورت رسمي كار خود را آغاز خواهد كرد و 2 روز بعد از همايش بزرگ اربعين حسيني به كار خود پايان ميدهد.

تبديل اربعين حسيني به يك مناسك مهم سياسي – مذهبي با حضور گسترده و ميليوني عاشقان حسيني طي چند سال گذشته سبب شده است تا اين رويداد تاريخي ابعاد جديدي به خود گرفته و اقتضائات خاص خود را مي طلبد .لذا معاونت صدا با هدف تعميق ابعاد معرفتي و هويت مند كردن اربعين حسيني اقدام به تاسيس راديويي مجزا جهت پوشش دادن آن نمايد.

آقاي كوچك زاده تهمتن در خصوص ساعت پخش برنامه هاي اين شبكه هم گفت كه برنامه هاي اين شبكه راديويي با هدف پوشش مناسب ابعادمفهومي و كليه اخبار و اطلاعات مربوط به اين مناسك بزرگ بصورت 24 ساعته پخش خواهد شد.

به گفته وي "راديو اربعين" در زمينه مسايل اجرايي به انعكاس خدمات دستگاه ها و نهادهاي خدمات رسان به زائربن اقدام خواهد كرد تا تلاش هايي را كه اين دستگاهها براي سفر راحت ،  ايمن و آرام زائرين بر عهده دارند  و نكاتي راكه در سفر به اطلاع رساني نياز دارد پوشش دهد.

مهمترين بخش هاي فرهنگي برنامه هاي راديو اربعين بهره گيري موثر و فراگير از "بازخواني و روايت امروز  زائرين اربعين حسيني از اين رويداد عظيم است"كه مي تواند به تعميق ابعاد مناسكي رويداد اربعين از ابعاد سياسي و اجتماعي بينجامد.

ارائه تصويري دقيق از حضور عظيم عاشقان حسيني در اين مناسك و اهداف سياسي و اجتماعي قيام حضرت اباعبدالله (ع) در فضاي سياسي و بين المللي كنوني نيز مي تواند به درك عميق تر رويداد اربعين كمك كند.

تلاش براي ايجاد فضاسازي عرفاني و تربيتي با بهره گيري از نكات كارشناسي و مراثي و مدايح مناسب نيز كه در فضايي هنرمندانه ارائه خواهد شد مي تواند اين راديو را به همراهي مناسب براي زائران اربعين حسيني تبديل كند.

مبنا و رويكرد اساسي اين راديو در بحث اطلاع رساني نيز متكي بر انگيزه هاي معنوي و خدمتگزار ي مناسب براي زائران بوده كه خود واجد تاثيرات فرهنگي است .

البته تاسيس اين راديو واجد اهداف مديريتي نيز هست كه بيشتر مبتني بر مديريت بحران است و تلاش دارد با نگاهي راهبردي ابزاري در خدمت مديريت جامع ستاد عالي همايش اربعين باشد.

آقاي كوچك زاده در خصوص چگونگي ارتباط و تعامل مخاطبان  با اين شبكه راديويي هم گفت كه مخاطبان هم از طريق سامانه پيام كوتاه شبكه مي توانند پيام خود را ارسال كنند و هم از طريق شماره تلفني كه از طريق برنامه هاي شبكه اعلام خواهد شد پيام هاي صوتي خود را براي پخش ارسال كنند ضمن اينكه تعدادي ازگزارشگران اين شبكه هم كه براي پوشش مراسم به كربلا اعزام مي شوند در طول مسير راهپيمايي وهمراه با زائرين گرامي گفت و گوي هايي با آنها خواهند داشت . شماره هاي ارتباطي متعاقبا اعلام خواهد شد .

اين شبكه راديويي براي ارتباط نزديكتر با  همايش بزرگ اربعين حسيني از تعدادي استوديوي مستقر در كربلا و نجف هم استفاده خواهد كردكه تيم هاي اعزامي برنامه ساز شبكه در اين استوديوها مشغول فعاليت برنامه سازي خواهند بود. ضمن اينكه مجريان و گزارشگران اين شبكه نيز از طريق  فرستنده هاي سيار  ، طول مسير راهپيمايي را پوشش خواهند داد تا انشاالله تمامي اخبار و اطلاعات و مطالب مربوط به اين تجمع ميليوني به مخاطبان اين شبكه راديويي بصورت مطلوبي ارائه شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید