تصویر برگزیده

نوشته مریم جعفری حصارلو

چاپ نمایشنامه «پروانه ها در تاریکی می میرند »

آرتنا: درچند روز گذشته نمایشنامه«پروانه ها درتاریکی می میرند»نوشته مریم جعفری حصارلو منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، این نمایشنامه درسال1382درکافه تریای مجموعه تئاترشهرنمایشنامه خوانی شد وبرگزیده نمایشنامه نویسی درسال1385در دانشکده هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا بود.«پروانه ها درتاریکی می میرند» اثری است اجتماعی که درپی روش های جدید ارتباطی وگسترش ارتباطات مجازی ازجمله برنامه های تانگو، وایبر و....به آسیب شناسی معظلات خانواده ای سنتی درتناقض با مدرنیسم می پردازد که با گذشت چندین سال، نمایشنامه نویس با بازنگری برداستان، اثر را منتشر می کند.

داستان از این قرار است که آقای باستانی-پدر- در پی ورشکستگی دربازار آهن، دو دخترش زینب و زهرا( افسانه) را به خانه اجدادی اش در رشت می برد و خود با دختر قوزی یکی از بزرگترین فروشنده های بازار آهن به طور موقت ازدواج می کند. حجت به بهانه های مختلف با پدر ارتباط می گیرد تا او را برای واردکردن محموله آرایشی وقرص های چاقی ولاغری یاری کند. سرآخرمتوسل به خواستگاری زینب می شود.این حیله موثر واقع می شود و پدر راضی می شود. از سوی دیگر افسانه از سر حسادت نسبت به خواهرش با حجت مخفیانه رابطه برقرار می کند و...

ازآنجا که نویسنده، ناشراثرنیز هست.علاقمندان جهت تهیه این نمایشنامه می توانند باشماره تلفن09124126974تماس حاصل فرمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید