خبرگزاری هنر - آرتنا

سخنگوی شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران؛

اهداف و سیاست های بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران مشخص شدند

آرتنا: ششمین جلسه شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور اکثریت اعضای شورا به ریاست سید عباس صالحی روز چهارشنبه (6 آبان) با در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،علی اکبر اشعری سخنگوی شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از قطعی شدن اهداف و سیاست های بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: پس از به تصویب رسیدن چارچوب واگذاری مدیریت و اجرای نمایشگاه به تشکل های نشر، در این جلسه اهداف و سیاست های نمایشگاه در حوزه های فرهنگی و اقتصادی تعیین شدند.

اشعری افزود: ایجاد فرصت اقتصادی برای همه حلقه های نشر، عرضه ابتکارات، مزیت های رقابتی و ظرفیت های همه ارکان و کنشگران صنعت نشر کشور اعم از پدیدآورندگان، ناشران، توزیع کنندگان، ترویج کنندگان و کتابفروشان، تقویت حضور صنعت نشر ایران در مبادلات فرهنگی و تجاری بین المللی(دیپلماسی فرهنگی)، ترویج کتاب و کتابخوانی و دسترسی آسان مشتریان و علاقه مندان به تازه های کتاب به عنوان اهداف پنجگانه بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به تصویب شورا رسید.

وی با اشاره به دیگر موضوعات ششمین جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب گفت: همچنین در این جلسه بحث هایی درباره سیاست های زیباسازی فضای نمایشگاه و غرفه ها انجام شد و مقرر شد تا بحث های زیباسازی با حضور چند تن از طراحان مورد بررسی قرار بگیرد.

اشعری با اشاره به گسترش فناوری های و صورت های جدید کتاب عنوان کرد: با گسترش فضای مجازی و صورت های جدید کتاب توجه به فناوری های جدید در حوزه کتابخوانی ضروری است. در این جلسه توجه به فناوری های نوین کتابخوانی در نمایشگاه کتاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسه ای جداگانه از کارشناسان این حوزه دعوت شود تا درباره آینده کتاب دیگاه های خود را ارایه دهند و پس از آن درباره چگونگی حضور این ناشران در نمایشگاه تصمیم گیری شود.

در ششمین جلسه شورای سیاست‌گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران علی‌اکبر اشعری، مهدی فیروزان، محمد حمزه زاده، مسعود شهرام نیا، محمد سلگی، همایون امیرزاده، مهدی اسماعیلی راد و علی اصغر سید آبادی حضور داشتند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید