تصویر برگزیده

توسط نشر آریا گهر چاپ و منتشر شد؛

تازه ترین کتاب عبدالحی شماسی

آرتنا: دفتر نخست از کتاب "نمایشنامه نویسی " با عنوان "چگونه آغاز کنیم؟" به قلم عبدالحی شماسی،نمایشنامه نویس و استاد دانشگاه؛ توسط نشر آریا گهر چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،کتاب "نمایشنامه نویسی" که می تواند جامع ترین کتاب در زمینه آموزش نمایشنامه نویسی در کشور محسوب شود در 360 صفحه تنظیم شده و در یک هزار نسخه در دسترس هنرمندان و دانشجویان تئاتر قرار می گیرد.

از جمله ویژگی های این کتاب گرانسنگ تاکید نویسنده بر استفاده کامل از واژگان پارسی است که گذشته از تازه ترین دستاورد ها و آموزه های فنون نگارش نمایشنامه ، به اثری نفیس در زمینه ادبیات و زبان پارسی تبدیل شده که می تواند مورد توجه تمامی زبان شناسان و علاقه مندان زبان نژاده پارسی نیز قرار گیرد.

عبدالحی شماسی نمایشنامه نویس شناخته شده کشور این کتاب را به دو استاد بزرگ تئاتر و ادبیات، دکتر احمد کامیابی مسک و دکتر میرجلال الدین کزازی تقدیم کرده است.

این مدرس نمایشنامه نویسی در دیباچه کتاب "نمایشنامه نویسی (چگونه آغاز کنیم؟)" آورده است: آنچه پیش روی دارید ، دستاورد بیست و شش سال آموزش نمایشنامه نویسی در دانشگاه های گوناگون است که امیدوارم در راستای شناخت بیشتر و بهتر نمایش و نوشتن نمایشنامه برایتان سودمند باشد.

او دستمایه هنر نمایش را مردمان معرفی کرده و پیش از آغاز نوشتن، خوانندگان را به "شناخت" دعوت کرده و جان و روان یک پدیده هنری به ویژه نمایشنامه را "اندیشه" دانسته است.

شماسی در همین متن آورده است : گام نخست در راستای جان بخشیدن به نوشته هایمان ، به کارگیری زبانی است که بی هیچ گمانی آبشخور فرهنگ نژاده نیاکان و اندیشه بنیادین ما خواهد بود... تاریخ و منِ راستینِ مردمانِ هر کشور در گرو نگاهداشت زبان شان است. از این روی می توان زبان را جان و روان مردمان یک کشور دانست که میان آنان یک پیوند و پیوستگی سرشتینی استوار می سازد.چرا که نژادگی و همگون بودن زبان آیینی یک پاتَرم، نام و نشان و فرهنگ مردم آن کشور را پایدار می دارد.

و ادامه می دهد: نخستین پرسشی که در هنگام نوشتن این دفتر برایم پیش آمد ، زبان آن بود. آیا با زبان بیگانه می توان دارای اندیشه ای آزاد بود و بر پای خود بایستیم و خویش اندیش باشیم؟

عبدالحی شماسی در این کتاب آموزشی تلاش کرده است تا از هر نوع کلمات بیگانه در زبان پارسی دوری کرده و واژه های روان پارسی را در نگارش این اثر آموزشی بکار گیرد. نویسنده توجه داشته است که گاه واژه سازی های نا مانوس درک و دریافت آموزه ها را با دشواری همراه می کند از این رو در واژه گزینی ، روان ، ساده ، ذهن آشنا و درست بودن را مد نظر داشته است.

دفتر نخست کتاب شامل دو بخش ساختمان و ساختار نمایشنامه است که در مجموع 24 گفتار درسی را شامل می شود. نویسنده در پایان این کتاب، واژه نامه کاملی از تمامی واژه های تازه کتاب و سیاهه ای از گفتارهای دفتر دوم آن را نیز آورده است.

کتاب "نمایشنامه نویسی (چگونه آغاز کنیم؟)" با طراحی جلد شبنم رازی شریف و قیمت 21000 تومان به زودی رونمایی و بر پیشخوان کتاب فروشی ها قرار می گیرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید