ماه رمضان
تصویر برگزیده

توسط نشر آریا گهر چاپ و منتشر شد؛

تازه ترین کتاب عبدالحی شماسی

آرتنا: دفتر نخست از کتاب "نمایشنامه نویسی " با عنوان "چگونه آغاز کنیم؟" به قلم عبدالحی شماسی،نمایشنامه نویس و استاد دانشگاه؛ توسط نشر آریا گهر چاپ و منتشر شد.

zoom
تازه ترین کتاب عبدالحی شماسی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،کتاب "نمایشنامه نویسی" که می تواند جامع ترین کتاب در زمینه آموزش نمایشنامه نویسی در کشور محسوب شود در 360 صفحه تنظیم شده و در یک هزار نسخه در دسترس هنرمندان و دانشجویان تئاتر قرار می گیرد.

از جمله ویژگی های این کتاب گرانسنگ تاکید نویسنده بر استفاده کامل از واژگان پارسی است که گذشته از تازه ترین دستاورد ها و آموزه های فنون نگارش نمایشنامه ، به اثری نفیس در زمینه ادبیات و زبان پارسی تبدیل شده که می تواند مورد توجه تمامی زبان شناسان و علاقه مندان زبان نژاده پارسی نیز قرار گیرد.

عبدالحی شماسی نمایشنامه نویس شناخته شده کشور این کتاب را به دو استاد بزرگ تئاتر و ادبیات، دکتر احمد کامیابی مسک و دکتر میرجلال الدین کزازی تقدیم کرده است.

این مدرس نمایشنامه نویسی در دیباچه کتاب "نمایشنامه نویسی (چگونه آغاز کنیم؟)" آورده است: آنچه پیش روی دارید ، دستاورد بیست و شش سال آموزش نمایشنامه نویسی در دانشگاه های گوناگون است که امیدوارم در راستای شناخت بیشتر و بهتر نمایش و نوشتن نمایشنامه برایتان سودمند باشد.

او دستمایه هنر نمایش را مردمان معرفی کرده و پیش از آغاز نوشتن، خوانندگان را به "شناخت" دعوت کرده و جان و روان یک پدیده هنری به ویژه نمایشنامه را "اندیشه" دانسته است.

شماسی در همین متن آورده است : گام نخست در راستای جان بخشیدن به نوشته هایمان ، به کارگیری زبانی است که بی هیچ گمانی آبشخور فرهنگ نژاده نیاکان و اندیشه بنیادین ما خواهد بود... تاریخ و منِ راستینِ مردمانِ هر کشور در گرو نگاهداشت زبان شان است. از این روی می توان زبان را جان و روان مردمان یک کشور دانست که میان آنان یک پیوند و پیوستگی سرشتینی استوار می سازد.چرا که نژادگی و همگون بودن زبان آیینی یک پاتَرم، نام و نشان و فرهنگ مردم آن کشور را پایدار می دارد.

و ادامه می دهد: نخستین پرسشی که در هنگام نوشتن این دفتر برایم پیش آمد ، زبان آن بود. آیا با زبان بیگانه می توان دارای اندیشه ای آزاد بود و بر پای خود بایستیم و خویش اندیش باشیم؟

عبدالحی شماسی در این کتاب آموزشی تلاش کرده است تا از هر نوع کلمات بیگانه در زبان پارسی دوری کرده و واژه های روان پارسی را در نگارش این اثر آموزشی بکار گیرد. نویسنده توجه داشته است که گاه واژه سازی های نا مانوس درک و دریافت آموزه ها را با دشواری همراه می کند از این رو در واژه گزینی ، روان ، ساده ، ذهن آشنا و درست بودن را مد نظر داشته است.

دفتر نخست کتاب شامل دو بخش ساختمان و ساختار نمایشنامه است که در مجموع 24 گفتار درسی را شامل می شود. نویسنده در پایان این کتاب، واژه نامه کاملی از تمامی واژه های تازه کتاب و سیاهه ای از گفتارهای دفتر دوم آن را نیز آورده است.

کتاب "نمایشنامه نویسی (چگونه آغاز کنیم؟)" با طراحی جلد شبنم رازی شریف و قیمت 21000 تومان به زودی رونمایی و بر پیشخوان کتاب فروشی ها قرار می گیرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید