تصویر برگزیده

اینفونگاره

شواهد تاریخی نقش بی‌بدیل BBC

آرتنا: با نگاهی گذرا به شواهد تاریخی نقش بی‌بدیل BBC در ایجاد فتنه‌انگیزی و خیانت در ایران می‌توان فهمید که مشی و روش بی‌بی‌سی این رسانه استعماری دولت بریتانیا از سال ۱۳۲۰ تاکنون در ایران هیچ تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،با نگاهی گذرا به شواهد تاریخی نقش بی‌بدیل BBC در ایجاد فتنه‌انگیزی و خیانت در ایران می‌توان فهمید که مشی و روش بی‌بی‌سی این رسانه استعماری دولت بریتانیا از سال ۱۳۲۰ تاکنون در ایران هیچ تغییری نکرده است.این شواهد به صورت اینفونگاره تقدیم شده است.

۱۸:۱۶ ::: ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> هنر پایداری -

منبع خبر : اینفونگاره

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید