خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

جشنواره «اولین تجربه»

مهمترین شاخصه‌ی کارگردان، انتخاب‌های اوست

آرتنا: آخرین و ششمین نشست تخصصی کارگردانی تئاتر در قالب جشنواره «اولین تجربه» با حضور دکتر محمد علی خبری، هنرمندان و هنرجویان تئاتر در سالن سوره حوزه هنری قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،عصر پنجشنبه 14 آبان ماه 1394 در قالب جشنواره «اولین تجربه»، نمایش «خاک آلوده» نوشته‌ی سید حسین فدایی حسین به کارگردانی محسن گماری و بازی ریحانه مقام دوست، ابراهیم وفایی و سید محمد حسین صادقی در دو اجراء به روی صحنه رفت. در اجرای نمایش «خاک آلوده» که مصادف با آخرین شب اجرای نمایش‌های کارگاهی اولین تجربه بود، جمع قابل توجهی از هنرمندان فعال و پیش‌کسوتان هنرهای نمایشی هم‌چون محسن پیام، سید صدرالدین رضوی، محمد رضا شاهمردی و....  در جمع هنرجویان جوان حاضر شدند.

 با پایان اجرای دوم نمایش «خاک آلوده» نشست تخصصی کارگردانی تئاتر با حضور دکتر محمد علی خبری عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، دبير كميسيون هنر و معماري شوراي انقلاب فرهنگي، مدرس و کارگردان تئاتر برگزار شد.

دکتر خبری در ابتدای سخنانش از برگزارکنندگان جشنواره که امکان نخستین تجربیات را برای هنرجویان فراهم نمودند، تشکر کرد و این امکان را فرصت مناسبی برای هنر‌جویانی تئاتر دانست.

این مدرس تئاتر مهمترین شاخصه‌ی هر کارگردان را انتخاب‌های وی دانست و متذکر شدند؛ «این درایت و آگاهی کارگردان است که در لحظات انتخاب به کمک او آمده و بهترین مسیر را پیش‌روی او قرار می‌دهد.»

دکتر خبری دیگر وظیفه‌ی کارگردان را پاسخ‌گویی به چرایی و چیستی‌های نمایشنامه دانست که در بسیاری موارد لابه لای دیالوگ‌ها، و اعمال کاراکترها مستتر شده‌است.

دبير كميسيون هنر و معماري شوراي انقلاب فرهنگي برای اجرای درست و جذاب نمایش، ارتباط تنگاتنگ کارگردان با مخاطب و شناخت دقیق از آن را لازم دانست و گفت «در این صورت است که اثر به روی صحنه رفته برای مخاطب آشنا، باور‌پذیر، جذاب و تاثیر‌گذار خواهد شد و مخاطب برای آن وقت گذاشته و از دیدن آن لذت خواهد برد.»

دکتر محمد علی خبری در میان سخنان خود مصادیقی از نمایش اجراء شده‌ی «خاک آلوده» آورد و  به بحث و تبادل نظر با عوامل اجرایی و هنرجوبان حاضر در جلسه پرداخت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید