خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران خبر داد:

مرمت و احیا سردر باغ ملی آغاز شد

آرتنا: دکتر عیسی علیزاده گفت: پروژه مرمت و احیای سردر باغ ملی از اول آبان ماه آغاز شده که عمده فعالیت ها در این بخش به استحکام بخشی و مرمت سازه های سقف اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،دکتر علیزاده با بیان اینکه مرمت، تثبیت و پاکسازی کاشی ها و آجرهای نمای مجموعه یکی دیگر از اقدامات سازمان در این حوزه است، افزود: این فعالیت ها براساس مطالعه، شناخت و آسیب شناسی نقوش و متون کاشی های از بین رفته صورت گرفته است.

دکتر علیزاده با اشاره به اینکه دفع رطوبت در پایه و پی سردر صورت گرفته است، ادامه داد: برای شناخت بهتر از وضعیت فتوگرامتری صورت گرفته که با این اقدام می توان نقوش از بین رفته را بهتر احیا کرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه مرمت اتاق بالای سر در و تبدیل آن به فضای فرهنگی از جمله برنامه ریزی های پیش بینی شده برای سردر باغ ملی است، گفت: علاوه بر اینکه درب اصلی سردر نیز احیا و مرمت خواهد شد.

به گفته او این فعالیت ها با همکاری و کارشناسی میراث فرهنگی صورت گرفته و بیش از 6 ماه طول مرمت و احیای کامل این سردر طول خواهد کشید.

دکتر علیزاده با اشاره به اینکه با توجه به نواقص نورپردزای سابق، نورهای سردر خاموش شده است، گفت: داربست ها به گونه ای در محل نصب شده است که عبور و مرور معمول در میدان را دچار مشکل نکند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه مرمت سردر باغ ملی در راستای برنامه های سازمان و ارتقا کیفی و احیای بافت تاریخی منطقه 12 صورت گرفته است، افزود: مرمت و احیای سردر باغ ملی همسو با اتفاقات میدان مشق و در راستای بهبود بخشی به این فضا صورت می گیرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید