ماه رمضان
تصویر برگزیده

تا 15 آبان؛

اعلام آمار هفتگی تماشاگران تئاتر

آرتنا: نمایش "متاستاز" با چهار اجرا در سالن 122 نفره چهارسو 393 تماشاگر داشت و 54 میلیون و 900 هزار ریال فروخت.

zoom
اعلام آمار هفتگی تماشاگران تئاتر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،نمایش "متاستاز" به کارگردانی علی اصغر دشتی که در هفته گذشته 4 اجرا در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر داشت با ارائه  270 بلیط تمام بها ، 9 بلیط نیم بها و 114 میهمان 54 میلیون و 900 هزار ریال فروش داشت.

نمایش "موش توی پیت حلبی" به کارگردانی علی هاشمی نیز که در سالن 60 نفره سایه روی صحنه است در 18 اجرای خود میزبان 1230 تماشاگر بود. فروش این نمایش تا 15 آبان ماه جاری 111 میلیون و 675 هزار ریال اعلام شده است. برای این نمایش 671 بلیط تمام بها ، 147 بلیط نیم بها و 412 بلیط میهمان ارائه شده است.

نمایش "باغ آلبالو" به کارگردانی آتیلا پسیانی نیز که در سالن چهارسو روی صحنه است طی 17 اجرا 3581 تماشاگر داشت. فروش این نمایش 601 میلیون و 100 هزار ریال اعلام شده است. سالن چهارسو برای این نمایش 216 نفر ظرفیت دارد و تا نیمه آبان 2955 بلیط تمام بها ، 101 بلیط نیم بها ، 525 بلیط میهمان برای آن ارائه شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز که این روزها شاهد اجرای نمایش "بیضایی" نوشته و کار محمد مساوات است نیز در هفته گذشته برای 670 تماشاگر روی صحنه رفته و 48 میلیون و 84 هزار ریال فروش داشت. در هفته چهارم اجرا 333 بلیط تمام بها ، 131 بلیط نیم بها ، 18 بلیط تخفیف دار و 188 بلیط میهمان برای این نمایش ارائه شده است.

اما در تالار هنر دو نمایش "پادشاهی که سه پسر داشت و پادشاه دیگری که سه پسر نداشت " کار سعید تاجیک و "جشن بزرگ بزرگ بزرگ" کار راحله شمس آبادی روی صحنه هستند که از 10 تا 15 آبان ماه جاری میزبان 753 تماشاگر بوده اند.

نمایش "پادشاهی که سه پسر داشت و ..." در هفته گذشته 245 تماشاگر داشت که از آن میان 128 نفر تمام بها ، 50 نفر نیم بها، 27 نفر با تخفیف ویژه و 40 نفر نیز میهمان بوده اند. این نمایش 17 میلیون و 325 هزار ریال فروخت.

نمایش "جشن بزرگ بزرگ بزرگ" نیز در این زمان 508 تماشاگر داشت که 264 بلیط تمام بها ، 142 بلیط نیم بها، 39 بلیط تخفیف ویژه و 63 میهمان بوده اند. این نمایش 36 میلیون و 425 هزار ریال فروخت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید