تصویر برگزیده

با صدور مجوز هیءت نظارت بر مطبوعات:

مردم نيشابور صاحب دونشریه جديد شدند

آرتنا: هیات نظارت بر مطبوعات كشور با صدور مجوز ماهنامه طنین فردا ودوماهنامه دانش ساختمان براي شهرستان فرهنگ پرور نيشابور موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،کارشناس مطبوعات و تبلیغات اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهاركرد : هیأت نظارت برمطبوعات كشور كه در تهران  با حضور اعضا برگزار گرديد ، تقاضاهای صدور مجوز نشریات كشورو استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ماهنامه طنین فردا ودوماهنامه دانش ساختمان مجوز انتشار دریافت کردند.

نرجس مقدم پاشا گفت:در این بین ، ماهنامه، ،فصلنامه و دو فصلنامه و پايگاه اطلاع رساني مجوز انتشار گرفتندوهمچنین در این جلسه با ماهنامه طنین فردا ودوماهنامه دانش ساختمان برای شهرستان نیشابور موافقت شد.

وی  خاطر نشان كرد:  در اين جلسه همچنين « ماهنامه طنین فردا » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد صادق اسعدی  » با گستره توزيع شهرستان نیشابور وترتيب انتشار ماهنامه  و« دوماهنامه دانش ساختمان » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مصطفی عابدی  » با گستره توزيع سراسری  پروانه انتشار گرفت.

مقدم ياد آور شد: « ماهنامه طنین فردا » با موضوع اجتماعی واقتصادی « دوماهنامه دانش ساختمان » باموضوع صنعت ساختمان پروانه نشر گرفته اند  و خوشبختانه مردم فرهنگ دوست  نیشابور در تمامی زمینه های مذهبی ، پزشكي ، علمي ،سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، ورزشی و ... نشریات را خریداری و مطالعه می کنند.

کارشناس مطبوعات و تبلیغات اداره فرهنگ وارشاد اسلامي نیشابور تصريح كرد: ما امیدواریم با انتشاراين نشريات در سطح شهرستان وکشور باعث ثمرات وخدمات فرهنگی شاياني براي مردم گرديده ونام نيشابور بزرگ را همواره در سطح كشور بيش از پيش زبان زد خاص وعام  نمايد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید