خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

خانه هنرمندان ایران ؛

مجموعه نشستهای (طراحی پژوهی) رابرنامه ریزی کرد

آرتنا: اولین جلسه با عنوان « روش شناسی طراحی» با حضور بهزاد سلیمانی،احمد ندایی فرد، مهران فاطمی نیا و بابک امرایی، در تاریخ یکشنبه 24 آبانماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران مجموعه نشست هایی تحت عنوان « طراحی پژوهی» را برنامه ریزی کرده است تا به شکل نظام مند به مساله طراحی بپردازد. اولین جلسه با عنوان « روش شناسی طراحی» با حضور بهزاد سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، احمد ندایی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، مهران فاطمی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و بابک امرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در تاریخ یکشنبه 24 آبانماه راس ساعت 18 برگزار می شود. طراحی یکی از توانمندی­های بنیادی ذهن بشر است. ذهن کارکرد ها و توانمندی­های مختلفی دارد مانند حفظ اطلاعات، پردازش اطلاعات، مدیریت و رهبری، عواطف و بسیاری دیگر. طراحی نیز یکی از این توانمدی­ها است. این توانمندی پیش از این به طور مستقل شناخته نمی شد و معمولاً آنرا ترکیب میان علم و هنر تعریف می کردند، اما در دهه­های اخیر طراحی مورد مطالعة علمی جدی قرار گرفته است. به این حوزة علمی نوبنیاد «مطالعات طراحی» گفته می­شود. امروزه مطالعات طراحی پیشرفت های چشمگیری داشته است و حوزه های تخصصی فراوانی در آن ایجاد شده است. این پیشرفت ها تنها به حوزة متدولوژی یا مباحث متنی و فرامتنی، محدود نمی شوند و حتی در بعد استراتژی و رویکردهای پژوهش طراحی نیز دستاوردهای نوینی دیده می شوند. تنوع در رویکردهای پژوهشی و نوع نگاه به ماهیت طراحی باعث می شود تعاریف و نتایج پژوهشی کاملاً دگرگونه ای حاصل شوند. حجم دستاوردهای مطالعات طراحی، پژوهشگران این عرصه را واداشته است که در خود این حوزه زیرشاخه های فراوانی ایجاد کنند و واژگانی مانند روش، فرایند و نظریه را با مدلول های قرارداری تخصصی به کار ببرند.

با توجه به اهمیت این موضوع نشست نخست از سلسله نشست های «روش شناسی طراحی»، با حضور بهزاد سلیمانی، مهران فاطمی نیا، احمد ندایی فرد و بابک امرایی به معرفی و بحث دربارة پیشینه، جایگاه، اهداف و لزوم مدیریت فرآیند طراحی و روش شناسی طراحی اختصاص یافته است. علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند در تاریخ 24 آبان راس ساعت 18 به سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید