خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

رئيس سازمان صدا و سيما؛

شوراهاي تخصصي در رسانه ملي فعال مي‌شوند

آرتنا: رئيس سازمان صدا و سيما در احكامي رئيسان شوراهاي تخصصي سلامت ، آموزش،اقتصاد و كودك و نوجوان را معرفي كرد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، دكتر سرافراز در احكامي دكتر احمد سفيدي را به سمت رياست شوراي تخصصي سلامت، دكتر حسين ساري را به سمت رياست شوراي تخصصي آموزش، مجيد زين العابدين را به سمت رياست شوراي تخصصي اقتصاد و محمد سرشار را به سمت رياست شوراي تخصصي كودك و نوجوان منصوب كرد .

وي در اين احكام، نامبردگان را به اخذ سياست‌هاي كلان در حوزه‌هاي تخصصي خود براي ارتقاي برنامه‌هاي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني موظف كرده است .

مشاركت در نگارش اسناد بالادستي و طراحي نظام هاي كارآمد در حوزه هاي مربوطه براي استفاده بهينه از ظرفيت هاي سازمان و نهادهاي مربوط و بهره گيري از كارشناسان و خبرگان براي برنامه سازي مطلوب از ديگر وظايفي است كه رئيس سازمان صدا و سيما در احكام صادر شده بر آن ها تاكيد كرده است .

اين شوراها از اين پس با بهره‌گيري از افراد صاحب نظر و با تكيه بر مطالعات و پژوهش هاي عميق در حوزه هاي مختلف، سياستگذاري براي توليد برنامه ها را تبيين مي كنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید