خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

از سوی کانون اندیشه ؛

کتاب « خرد پیشه پارسا » منتشر شد

آرتنا: کتاب «خردپیشه پارسا؛ نگاره‌هایی درباره علامه طباطبایی» از سوی کانون اندیشه جوان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،این نوشتار به مناسبت 24 آبان (بزرگداشت علامه طباطبایی) در هفتاد قطعه کوتاه از اندیشه و زندگی علامه با پرداختی نو منتشر شده است. یکی از قطعه‌های این کتاب بدین شرح است: تخم سعادت، مراقبت است. مراقبت، یعنی کشیک نفس کشیدن؛ یعنی حریم دل را پاسبانی کردن؛ یعنی سر را از تصرفات شیطانی محفوظ داشتن. پاسبان حرم دل بودن. این تخم سعادت را باید در مزرعه دل کاشت و بعد به اعمال صالحه و آداب و دستورات قرآنی، این نهال سعادت را پروراند.

اینها را با خطی خوش در جواب کسی نوشت که پرسیده بود: راه ترقی به مدارج معنوی چیست؟

کتاب «خردپیشه پارسا؛ نگاره‌هایی درباره علامه طباطبایی» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 8000 تومان از سوی کانون اندیشه جوان منتشر شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید