تصویر برگزیده

روز شنبه 30 آبان برگزار می شود

دومین نشست "تئاتر از نگاه سنگلج" با حضور "جعفر والی"

آرتنا: دومین جلسه از سری نشست‌های ماهیانه‌ی "تئاتر از نگاه سنگلج" روز شنبه 30 آبان با حضور "جعفر والی" در تماشاخانه سنگلج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،نشست های ماهیانه‌ی "تئاتر از نگاه سنگلج" با هدف نگاهی بر تاریخ شفاهی تئاتر ایران بعد از سال 1344 ه. ش در هر ماه با حضور صاحب نظران و هنرمندان اثرگذار تئاتر ایران برگزار می‌شود.

در اولین جلسه از این سری نشست‌ها  "عباس جوانمرد" از نحوه تاسیس تماشاخانه سنگلج در سال 1344ه.ش و چگونگی برگزاری جشنواره نمایش های ایرانی در آن مقطع زمانی صحبت به میان آورد. در دومین جلسه نیز قرار است "جعفر والی" هنرمند صاحب نظر هنرهای نمایشی در ارتباط با جایگاه و نقش بازیگران اولین گروههای حرفه ای تئاتر ایران و ضرورت رفتن به سمت به درام ایرانی صحبت کند.

نشست‌های ماهیانه‌ی "تئاتر از نگاه سنگلج" همزمان با پنجاهمین سال تاسیس تماشاخانه سنگلج قرار است به سوالاتی از جمله نحوه شکل گرفتن اولین گروههای حرفه ای تئاتر، چگونگی برخورداری تئاتر از حمایت دولتی و علت به وجود آمدن مفاهیمی چون "درام ایرانی" پاسخ دهد.

دومین جلسه از سری نشست‌های ماهیانه‌ی "تئاتر از نگاه سنگلج" روز شنبه 30 آبان، ساعت 19 و با حضور "جعفر والی" در تماشاخانه سنگلج برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید