تصویر برگزیده

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور؛

36 آموزشگاه آزاد هنری درنیشابور فعالیت دارند

آرتنا: کارشناس آموزشگاه های آزاد هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابوراز فعالیت 36 آموزشگاه آزاد هنری دارای مجوز در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،ذبیح الله یاری نژاد کارشناس آموزشگاه های آزاد هنری  اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: به یك نظام جامع آموزش هنر نیاز است اما این نظام فرابخشی است و به همكاری و مشاركت نهادها و دستگاه‌های مختلف نیاز داردو در این مدت اخیر سعی كردیم درخواست‌هایی را بررسی كنیم و وضعیت درخواست‌ها را به روز كرده و روند بررسی و صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری تسریع شده است.

وی گفت:در حوزه آموزشگاه‌های آزاد هنری بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای مركزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاه‌ها را برعهده دارد كه در حال حاضر صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد هنری به ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تفویض شده است و شورایی در استان‌ها تشكیل می‌شود وآن را بررسی و تأیید می نماید.

یاری نژاد با ارائه آمار آموزشگاه‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر 36آموزشگاه آزاد هنری دارای مجوز در نیشابور فعالیت دارند كه در زمینه آموزشگاه تجسمی« خوشنویسی ، سفال ،نقاشی ، مجسمه سازی و گرافیک » و موسیقی  فعایت دارند.

وی یادآورشد: در سال 94 مجوز 3 آموزشگاه آزاد هنری صادر شده است و 4 متقاضی مراحل نهایی خود راطی کرده ودر انتظار صدور مجوز هستند وپرونده 10 متقاضی آموزشگاه آزاد هنری به استان ارسال گردیده است.

کارشناس آموزشگاه آزاد هنری  اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابورتصریح کرد: شهرستان نیشابور قطب فرهنگ وهنر خراسان به شمار می رود وهنرمندان زیادی در این شهرستان فعالیت دارند لذاكساني كه تمايل به ايجاد آموزشگاه‌های آزاد هنری در رشته‌های مختلف  هنری رادارند مي توانند جهت صدور مجوز به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نيشابور مراجعه نمايند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید