تصویر برگزیده

آمار فروش سالن های تئاتر

فروش "باغ آلبالو" از مرز 100 میلیون گذشت

آرتنا: نمایش باغ آلبالو به کارگردانی آتیلا پسیانی تا پایان آبان 101 میلیون و 250 هزار تومان فروخت.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،نمایش "باغ آلبالو" در 29 اجرای خود تا پایان آبان ماه ، برای 6102 تماشاگر روی صحنه رفته و گیشه آن تا این تاریخ  یک میلیار و 12 ملیون و 500 هزار ریال اعلام شده است. برای این نمایش که در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است ، 4958 بلیط تمام بها ، 209 بلیط نیم بها و 935 بلیط مهمان ارائه شده است.

نمایش "موش توی پیت حلبی" به کارگردانی علی هاشمی نیز که روز جمعه 29 آبان به اجرای خود رد تالار سایه خاتمه داد برای 2358 تماشاگر اجرا شد. این نمایش 1205 بلیط تمام بها ، 313 بلیط نیم بها و 840 بلیط مهمان داشته است و جمع فروش آن 204 ملیون و 225 هزار ریال اعلام شده است.

نمایش "ترور " کار حمید رضا نعیمی نیز که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده تنها در دو اجرای اول خود 1228 تماشاگر داشت که فروش آن 166 میلیون و 795 هزار ریال بوده است. 30 بلیط تمام بها ، 948 بلیط تخفیف دار و 250 بلیط مهمان برای این نمایش ارائه شده است.

نمایش فولاد هرگز زنگ نمی زند به کارگردانی زری اماد نیز که در پلاتو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است طی 6 اجرا 122 تماشاگر داشته که 57 بلیط تمام بها ، 4 بلیط نیم بها و 61 مهمان برای آن ثبت شده و رقم فروشتا 29 آبان  7 ملیون و 80 هزار ریال است.

در تماشاخانه سنگلج نمایش "بیضایی" کار محمد مساوات نیز در پایان هفته گذشته به اجرای خود خاتمه داد. این نمایش 3295 تماشاگر داشت که از آن میان 1900 بلیط تمام بها ، 366 بلیط نیم بها ، 238 بلیط تخفیف داد و 791 بلیط مهمان ارائه شده است. جمع فروش این نمایش 322 میلیون و 428 هزار ریال اعلام شده است.

تالار هنرنیز که در روزهای پایانی هفته گذشته اجرای جدید خود با عنوان "شهر بی گدا" را آغاز کرده ، میزبان 264 تماشاگر بود. برای این نمایش 149 بلیط تمام بها ، 88 بلیط نیم بها ، 13 بلیط تخفیف ویژه و 14 مهمان ارائه شده است و فروش 20 میلیون و 275 هزار ریال داشته است.

خانه نمایش اداره تئاتر نیز روز 19 آبان میزبان آخرین اجرای ایستاده در موقعیت بود. این نمایش در سه روز پایانی میزبان 74 تماشاگر بود. نمایش کوچ به کارگردانی حسین احمدی قاجاری نیز که از 20 آبان کار خود را در این سالن شروع کرده طی سه اجرای اول خود میزبان 30 تماشاگر بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید