خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

سفير صلح و زندگي

مهناز افشار و مهتاب كرامتي بر فرش صلح و زندگي ايلمه(گره) زدند

آرتنا: طرح "سفير صلح و زندگي" بافت فرشي است كه با هدف نزديكي فرهنگ ها به يكديگر در دهه بین المللی تقارب فرهنگ ها (دهه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل) به اجرا در آمده است.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،ایده این طرح که توسط آقای امین خسروی و خانم مرضیه خسروی شکل گرفته است، پس از ارائه نقشه که یک کره زمین می باشد ، در یک دار قالی آماده شده و با شعار” هر انسان یک ايلمهدر معرض دید علاقمندان قرار گرفته است و با مضمون سفیر صلح پس از عبور از نقاط مختلف ایران و جهان به همه انسانها بدون در نظر گرفتن نوع قومیت و ملیت آنها وهمچنین دعوت از چهره های فرهنگی،هنری،ورزشی،ادبی و… پس از آموزش فرش بافی ، به آنها اجازه بافت وایلمه(گره) زدن را میدهد و نام و مشخصات گره زدگان در شناسنامه فرش به ثبت می رسد.
در بافت فرش فوق که بیش از هفتاد هزار انسان در آن مشارکت می کنند، هر ایلمه وگره نماد یک فرهنگ می باشد که در یک مجموعه واحد در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و هدف از اجرای این طرح مخابره پیام صلح دوستی و صلح طلبی ایران عزیز به کل دنیا می باشد. و بيانگر نزديكي فرهنگ ها به يكديگر مي باشد و از از تمام دنيا براي اتمام جنگ و خونريزي،دعوت به صلح و آرامش مي كند.

در همين راستا و با همين هدف در مراسمي خانمها مهناز افشار و مهتاب كرامتي با زدن ايلمه(گره) بر فرش صلح و زندگي، جهاني عاري از هرگونه خشونت و جنگ را ارزو كردند و به مجموعه سفيران صلح و زندگي پيوستند.
شایان ذکر است اولین ایلمه بر فرش صلح توسط خانم گلدسته علی برزی پیرزنی صد ساله از عشایر ایل قشقایی در استان فارس زده شده است و تا کنون هنرمندان و چهره های سرشناس زیادی براین فرش ایلمه زده اند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید