تصویر برگزیده

كورش سليماني:

مركز تئاتر مولوي در فرآيند بازسازي نمره قبولي را گرفته است

آرتنا: كورش سليماني: من حدود يك ماه پيش به تالار مولوي رفتم و در مجموع مي توانم بگويم يكي از بهترين بازسازي‌ها در سطح مجموعه‌هاي فرهنگي‌و‌هنري در تئاتر مولوي رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،سليماني با اشاره به ضرورت اين دوباره سازي در اين سطح گفت: كاري بود كه كاملا ضروري به نظر مي‌رسيد و چه خوب كه عملياتي شد.

اين بازيگر و كارگردان تئاتر كه تجربه چندين اجرا در مركز تئاتر مولوي را داشته در مورد مدت زمان فرايند بازسازي افزود: به نظر مي رسد كه شايد مي‌شد در مدت زمان كوتاهتري اين مجموعه احياء شود ولي كيفيت در چنين پروژه‌هاي بزرگ و ماندگاري از هر چيز مهمتر است ضمن اينكه تا حد ممكن برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و حتي اجرا نيز به طور كامل در اين مدت تعطيل نشد.

وي در پايان صحبت‌هايش مركز تئاتر مولوي را يك نماد و جريان فرهنگي دانست و عنوان كرد: مولوي صرفا يك سالن تئاتري نيست، مولوي يك ژانر تئاتر است با فرم و محتواي خودش و من اميدوارم با همين رويكرد تئاتري پابرجا بماند. تئاتر مولوي تئاتري است كه به مخاطبش احترام مي گذارد و به دنبال جلب توجهات كاذب و رايج نيست

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید