خبرگزاری هنر - آرتنا

دومین نشست از سلسله نشست های طراحی پژوهی

باستان شناسی طراحی

آرتنا: دومین نشست از سلسله نشست های طراحی پژوهی با عنوان «باستان شناسی طراحی» در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،دومین نشست از سلسله نشست های طراحی پژوهی با عنوان «باستان شناسی طراحی» با حضور بهرام آجرلو، وحید عسکر پور، علیرضا اژدی و بابک امرایی شنبه 7 آذر در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

پس از شکوفایی صنعت در قرن نوزدهم، تخصص های مرتبط با تولید از یکدیگر متمایز شدند و حرفه های گوناگونی پدیدار شدند. انواع مشاغل تخصصی از گرایش های مهندسی گرفته تا مدیریت و بازاریابی حاصل مدرنیزاسیون تولید هستند. طراحی صنعتی نیز یکی از همین مشاغل است، حرفه ای که تا پیش از این در سایة صناعت از انظار پنهان بود. به این ترتیب حرفه طراحی صنعتی و سایر حرفه های طراحی را می توان پدیده هایی مدرن دانست، اما این بدان معنی نیست که در گذشته و در تولید سنتی، طراحی وجود نداشته است. معمولاً این باور غلط رواج دارد که در گذشته  طراحی در حین ساخت اتفاق می افتاده است. مثال پر تکرار این ادعا نیز این است که سفال گر در زمان فرم دادن به محصول طرح آن را نیز به وجود می آورد.

این دیدگاه به دلایل فراوانی قابل رد است. ابتدا این که در بسیاری از صناعات سازنده باید پیش از تولید جزئیات طرح را بداند. بافت فرش، درودگری و ریخته گری محصولات فلزی نیازمند آگاهی از طرح، پیش از تولید هستند. حتی در همین سفالگری نیز سازنده با توجه به طرحی که در ذهن دارد، مقدار مشخصی گل بر می دارد و نتیجة کار تقریباً همان طرحی است که بارها ساخته است.

به این ترتیب لازم است که پیش فرض های نادرست دربارة ماهیت تاریخی طراحی را کنار گذاشته و با نگاه هایی نوین و بینا­رشته ای به بررسی در زمانی طراحی پرداخت. نشست دوم از سلسله نشست های طراحی پژوهی به این مهم اختصاص یافته است. در این نشست دیدگاه های باستان شناسانه و طراحانه، هرکدام با رویکرد، واژگان و گفتمان های خود به گفتگو دربارة ماهیت در زمانی طراحی می پردازند.

علاقمندان برای حضور در این شست می توانند شنبه 7 آذر از ساعت 16 به تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران مراجعه فرمایند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید