تصویر برگزیده

اربعین سالار شهیدان

پیام اداره کل هنرهای نمایشی به مناسبت اربعین

آرتنا: اربعین ، دوباره خوانی کربلاست

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،اداره کل هنرهای نمایشی به مناسبت اربعین سالار شهیدان امام حسین (ع) منتشر کرد:

" اربعین ، دوباره خوانی کربلاست. مرور خردمندانه حماسه ایست که هر چند با گریستن آغاز می شود اما با نگریستن ادامه می یابد. بر ماست که هنر کنیم و رودخانه بی قراری را به درک دریای حسین(ع) رهنمون باشیم.

نمایش ایرانی ، احیاگر آن حماسه بوده است و اکنون که روزگار شور و شعور دینی است ، خود را متعهد به معرفت آفرینی می داند.

با همه دوستدارانش به عزای حسین (ع) می نشینیم و اندوه جانفرسایش را به ارادتمندانش تسلیت عرض می نمائیم.

اداره کل هنرهای نمایشی"

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید