خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

موضوع این هفته زاویه

«جریان دانش در دانشگاه؛ بالندگی یا رکود»

آرتنا: گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما برنامه زاویه را این هفته با موضوع «جریان دانش در دانشگاه؛ بالندگی یا رکود» به روی آنتن می برد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،برنامه این هفته زاویه، دکترمهدی گلشنی رییس گروه فلسفه علم و استاد دانشگاه شریف و دکتر محمد حسن  فاضلی دکترای جامعه شناسی سیاسی و استاد دانشگاه شهید بهشتی حضور دارند تا موضوع و بحث جریان دانش در دانشگاه، بالندگی یا رکود را به چالش بکشند.
قرار است در این برنامه پرسش هایی نظیر آنچه در ادامه می آید مطرح شود:
1.  توقف رشد علمی در کشور یک واقعیت است یا پنداری که مصرف خاصی دارد و هرازگاه در شرایط ویژه ای دوست دارد سربرآرد؟
2.   با چه خط کشی می توان افت یا رونق علمی را سنجید؟ چرا در یک کشور خط کش اندازه گیری یک پدیده اینقدر متفاوت است؟ 
3.  سازوکارها و چارچوب های حاکم بر دانشگاه به فهم عمیق دانش و تولید آن می انجامد یا مقدمات سطحی شدن دانش را فراهم می کند؟ به عنوان نمونه تأکید بر مقاله نویسی و سوق دادن دانشجو به حفظ مطالب و پژوهش غیر مسبوق به آموزش، تهدید است یا فرصت؟
4.  آیا وضعیت دانشگاه های ما طوری است که بتوان انتظار تحول از او داشت؟
5.  دانشگاههای ما با چه مدل یا الگویی می خواهد مبدأ تحولات باشد؟
6.  چه عواملی فهم عمیق علوم انسانی و آموزش جدی آن در دانشگاهها را بلاموضوع کرده است؟
7.  چه کنیم تا در عرصة علوم انسانی، دانشگاه مبدأ تحولات در جامعه باشد؟

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید